Novosti i edukacije

Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti, 16. studenoga 2016. godine

15.11.2016.

Počevši od 2002. godine, svake se godine druge ili treće srijede u studenome obilježava Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Obilježavanjem ovog zdravstvenog dana želi se osnažiti svijest o ovoj bolesti od koje, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), u svijetu boluje oko 210 milijuna ljudi te koja svake godine uzrokuje približno tri milijuna fatalnih slučajeva i za koju se predviđa da će do 2030. godine postati trećim vodećim globalnim uzrokom mortaliteta. Osvješćivanjem javnosti u vezi sa simptomima, faktorima rizika, prevalencijom i liječenjem KOPB-a nastoji se unaprijediti prevencija ove bolesti te kvaliteta života osoba s KOPB-om.

Kroničnu opstruktivnu plućnu bolest karakterizira trajno smanjenje protoka zraka kroz dišne putove, koje je najčešće progresivno i povezano s kroničnim upalnim odgovorom dišnih putova i pluća na štetne čestice ili plinove. Točnije, pojam KOPB-a podrazumijeva skupinu progresivnih bolesti sa sličnim funkcionalnim poremećajem - otežanim protokom zraka u plućima. Među ovim bolestima najčešći su kronični opstruktivni bronhitis, odnosno dugotrajna upala i suženje dišnih putova koja sprječava protok zraka u izdahu, te emfizem, odnosno oštećenje građe pluća u dijelu pluća u kojem se događa izmjena plinova (alveole), koje također otežava disanje. Mnogi bolesnici s KOPB-om mogu imati i kronični opstruktivni bronhitis i emfizem pluća.

Glavni uzrok nastanka KOPB-a, u približno 90 % slučajeva, jest pušenje. U ostale faktore rizika ubrajaju se nasljedni nedostatak alfa-1-antitripsina, proteina koji štiti pluća od oštećenja, kao i zagađenje zraka, izloženost industrijskoj prašini i kemikalijama te dječje respiratorne infekcije. KOPB je i jedna od najslabije prepoznatih i najmanje dijagnosticiranih bolesti, pogotovo u bolesnika s blagim stupnjem bolesti, a premda nije izlječiv, upravo njegovo rano otkrivanje pojednostavljuje i pospješuje liječenje kojim se može spriječiti pogoršanje bolesti te poboljšati plućna funkcija i kakvoća života bolesnika. Glavna mjera u prevenciji nastanka KOPB-a, ali i u usporavanju progresije bolesti, jest prestanak pušenja, a kakvoći života bolesnika pridonose i redovita tjelesna aktivnost te zdrava prehrana.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana kronične opstruktivne plućne bolesti, Poliklinika za bolesti dišnog sustava u Zagrebu u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba organizira Dane otvorenih vrata, koji će se održati od 16. do 18. studenoga. Poliklinika za bolesti dišnog sustava poziva pušače i bivše pušače da ovom prigodom obave besplatni preventivni pulmološki pregled, koji će uključivati RTG snimku pluća i srca, spirometriju, mjerenje kisika u perifernoj krvi i mjerenje ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku. Više informacija možete pronaći ovdje.

Na vrh stranicePovratak