Novosti i edukacije

Vijeće Europe usvojilo dvije rezolucije usmjerene promicanju javnog zdravlja

08.07.2016.

Ministarski odbor Vijeća Europe na svojem je 1258. sastanku dana 1. lipnja 2016. godine usvojio dvije nove rezolucije. Rezolucija CM/Res(2016)2 o dobrim praksama rekonstitucije lijekova za parenteralnu primjenu u ustanovama zdravstvene zaštite preporučuje da zemlje potpisnice Konvencije o izradi Europske farmakopeje, među kojima je i Republika Hrvatska, provedu mjere kojima se u ustanovama zdravstvene zaštite osiguravaju najbolje prakse za rekonstituciju lijeka u doze spremne za primjenu. Na istome je sastanku donesena i Rezolucija CM/Res(2016)1 o zahtjevima kvalitete i sigurnosti za lijekove pripremljene u ljekarni za posebne potrebe pacijenata.

Krajnji su ciljevi dviju novih rezolucija promicati javno zdravlje kroz usklađivanje zahtjeva za medicinske pripravke, pružiti podršku zdravstvenim djelatnicima u pogledu odgovarajućih smjernica kako bi se spriječila opasnost od zdravstvenih posljedica uzrokovanih eventualnim pogreškama u pripremi lijekova te u konačnici osigurati da su potrebe pacijenata u potpunosti ispunjene.

Povratak