Novosti i edukacije

CHMP potvrdio daljnja ograničenja primjene lijeka Zinbryta (daklizumab) zbog rizika od ozbiljnog oštećenja jetre

22.11.2017.

Slijedom zaključka ocjene štetnog utjecaja lijeka Zinbryta (daklizumab) u liječenju multiple skleroze na jetru, Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) potvrdilo je daljnja ograničenja primjene ovog lijeka kako bi se smanjio rizik od ozbiljnog oštećenja jetre.

Ocjenom je utvrđeno kako se tijekom, i u vremenskom razdoblju od šest mjeseci nakon prekida liječenja lijekom Zinbryta, mogu razviti nepredvidiva i potencijalno fatalna imunološki posredovana oštećenja jetre. Ozbiljne jetrene nuspojave imalo je 1.7% bolesnika koji su u kliničkim ispitivanjima primali lijek Zinbryta.

Lijek Zinbryta se od sada treba propisivati isključivo bolesnicima koji su imali nezadovoljavajući odgovor na barem dva lijeka koji modificiraju tijek bolest i koji ne mogu biti liječeni drugim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti. Detaljne informacije donosimo u nastavku obavijesti.

Ocjenu štetnog utjecaja lijeka Zinbryta na jetru provelo je Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koje je preporučilo daljnja ograničenja primjene lijeka na svojoj sjednici u listopadu 2017. godine. Preporuke PRAC-a proslijeđene su CHMP-u, koji je usvojio konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Informacije za bolesnike

 • Lijek Zinbryta može prouzročiti ozbiljna oštećenja jetre koja mogu biti opasna po život.
 • Kako bi se smanjio ovaj rizik, Zinbryta se od sada treba propisivati isključivo bolesnicima koji su imali nezadovoljavajući odgovor na barem dva lijeka koji modificiraju tijek bolest i koji ne mogu biti liječeni drugim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti.
 • Za bolesnike koji se trenutno liječe lijekom Zinbryta liječnici će razmotriti može li se liječenje nastaviti ovim ili drugim lijekom.
 • Liječnici će redovito provoditi testiranje jetrene funkcije bolesnika tijekom uzimanja lijeka Zinbryta te će nastaviti s ovim praćenjem do šest mjeseci nakon prestanka uzimanja lijeka. Ako se jetrena funkcija ne provjerava redovito, liječnik može ukinuti primjenu lijeka.
 • Bolesnici trebaju odmah kontaktirati svojeg liječnika ako se pojavi bilo koji simptom oštećenja jetre, kao što su neobjašnjiva mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, umor, gubitak apetita, žuta boja kože i bjeloočnica i tamna mokraća. Liječnik može ukinuti primjenu lijeka i uputiti bolesnika specijalistu za bolesti jetre.
 • Bolesnici trebaju reći svojem liječniku ako uzimaju bilo koji drugi lijek, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta i biljne lijekove te dodatke prehrani, budući da oni mogu utjecati na jetru.
 • Bolesnicima će se prije izdavanja ovog lijeka uručiti obrazac kojim će potvrditi da shvaćaju rizik od oštećenja jetre vezan uz primjenu lijeka te da su upoznati s važnošću redovitog provjeravanja jetrene funkcije.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Lijek Zinbryta može prouzročiti ozbiljna i potencijalno fatalna imunološki posredovana oštećenja jetre. Prijavljeno je nekoliko slučajeva ozbiljnog oštećenja jetre, uključujući imunološki posredovan hepatitis i fulminantno oštećenje jetre.
 • Ozbiljne jetrene nuspojave poput autoimunog hepatitisa, hepatitisa i žutice, imalo je 1.7% bolesnika koji su u kliničkim ispitivanjima primali lijek Zinbryta.
 • Kako bi se smanjio ovaj rizik, lijek Zinbryta se od sada treba propisivati isključivo odraslim bolesnicima s relapsnim oblikom multiple skleroze koji su imali nezadovoljavajući odgovor na barem dva lijeka koji modificiraju tijek bolest i kod kojih je liječenje drugim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti kontraindicirano ili zbog nekog drugog razloga neodgovarajuće.
 • Dodatno, zdravstvenim radnicima preporučuju se sljedeće mjere minimalizacije rizika:
 • Razmotriti liječenje svih bolesnika liječenih ovim lijekom kako bi ocijenili primjerenost nastavka liječenja.
 • Najmanje jednom mjesečno, što je moguće bliže prije samog termina primjene lijeka, provjeriti serumske transaminaze i bilirubin bolesnika, tijekom liječenja te kontrole nastaviti i do 6 mjeseci nakon prestanka liječenja.
 • Primjena lijeka kontraindicirana je u bolesnika s od ranije postojećom bolešću ili oštećenjem jetre.
 • Prije početka liječenja potrebno je testirati bolesnika na infekciju hepatitisom B ili C te ga u slučaju pozitivnog nalaza uputiti specijalistu za bolesti jetre.
 • Ne preporučuje se započinjanje liječenja bolesnika koji osim multiple skleroze istodobno boluju i od drugih autoimunih bolesti, kao ni bolesnika u kojih su razine ALT ili AST dvostruko veće od gornje granice normalnih vrijednosti ili više.
 • Prekid primjene lijeka preporuča se u slučaju kada su razine ALT ili AST tri puta veće od gornje granice normalnih vrijednost, neovisno o razini bilirubina.
 • Ukoliko se kod bolesnika uoče znakovi i simptomi oštećenja jetre potrebno ga je hitno uputiti specijalistu za bolesti jetre.
 • U slučaju da bolesnik ne surađuje sa zahtjevima praćenja jetrenih funkcija ili je njegov odgovor na terapiju nezadovoljavajući, liječnik treba razmotriti prekid primjene lijeka.
 • Potreban je oprez kada se Zinbryta daje istodobno s drugim lijekovima s poznatim hepatotoksičnim učincima, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta i biljne lijekove te dodatke prehrani.
 • Bolesnike je potrebno informirati o mogućem riziku od oštećenja jetre i kako ga prepoznati te o važnosti redovitog praćenja jetrenih funkcija. Za ovu svrhu bit će dostupan obrazac kojim će bolesnici potvrditi da shvaćaju rizik vezan uz primjenu lijeka.

Ove preporuke nastavljaju se na privremene preporuke za ograničenje primjene lijeka Zinbryta objavljene u srpnju ove godine.

Više o lijeku

Zinbryta je lijek koji se koristi u liječenju određenih bolesnika s relapsnim oblicima multiple skleroze. Multipla skleroza je bolest u kojoj upala oštećuje zaštitni omotač oko živčanih stanica u mozgu i leđnoj moždini. Pojam "relapsno" označava da bolesnik ima periode razbuktavanja neuroloških simptoma.

Zinbryta je dostupna u obliku otopine za injekciju u napunjenim štrcaljkama i napunjenim brizgalicama. Primjenjuje se potkožno, jednom mjesečno.

Zinbryta sadrži djelatnu tvar daklizumab, a odobrena je u EU-u u srpnju 2016. godine.

Više o postupku

Ocjena Zinbryte započela je 9. lipnja 2017. godine na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

Ocjenu je provelo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Na vrh stranicePovratak