Novosti i edukacije

Dana 1. siječnja 2018. godine stupa na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a

27.12.2017.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) podsjeća da 1. siječnja 2018. godine stupa na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a koji je ranije objavljen na internetskim stranicama HALMED-a. Novi Cjenik objavljen je u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Cjenik će se primjenjivati za sve usluge koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovog Cjenika bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Ponude za usluge koje obavlja HALMED moguće je kreirati putem aplikacije Web ponude na internetskim stranicama HALMED-a. Navedena aplikacija će u razdoblju od 1. do 7. siječnja 2018. godine biti nedostupna. U navedenom razdoblju, HALMED će zaprimati zahtjeve bez dokaza o uplaćenim troškovima postupka. Od 8. siječnja aplikacija Web ponude će ponovno biti dostupna te će biti moguće izraditi ponude za usluge koje obavlja HALMED u skladu s novim Cjenikom.

Podsjećamo, izmjenama Cjenika snižavaju se cijene pojedinih usluga HALMED-a i smanjuje fiskalno opterećenje korisnika usluga.

Izmjenu Cjenika HALMED je pokrenuo u skladu sa svojom zadaćom da kao regulatorno tijelo pridonose održivosti čitavoga zdravstvenog sustava i zaštiti konkurentnosti proizvođača za zdravstvo. Na taj način proizvođačima proizvoda za zdravstvo, odnosno nositeljima odobrenja, nastoji se djelomično olakšati poziciju u aktualnoj gospodarskoj situaciji, uvijek imajući u vidu upravo pacijente kao krajnje korisnike kojima je potrebno osigurati dostupnost djelotvorne i sigurne terapije.

Novim Cjenikom snižene su cijene laboratorijske provjere kakvoće lijekova iz prometa te je snižen ukupni trošak godišnje pristojbe za lijek i farmakovigilancijske pristojbe koje će od 1. siječnja 2018. godine biti objedinjene u godišnjoj pristojbi za lijek. Također, izmijenjenim Cjenikom snižena je cijena godišnje licence za korištenje on line izdanja Hrvatske farmakopeje.

Povratak