Novosti i edukacije

Dostupan modul za e-učenje o sigurnosti primjene lijekova za zdravstvene radnike

02.05.2017.

U sklopu projekta SCOPE na razini Europske unije razvijen je modul za e-učenje "Adverse Drug Reactions: Reporting makes medicines safer", koji omogućuje zdravstvenim radnicima da se bolje upoznaju s prijavljivanjem sumnji na nuspojave lijekova, kao i s važnošću praćenja sigurnosti primjene lijekova. Ovaj besplatni 45-minutni modul koji je namijenjen svim zdravstvenim radnicima dostupan je ovdje.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i druga nadležna regulatorna tijela za lijekove zemalja članica koriste podatke prikupljene praćenjem sigurnosti primjene lijekova za kontinuirano provođenje ocjene sigurnosnih profila lijekova. Stoga je educiranje zdravstvenih radnika o prijavljivanju sumnji na nuspojave lijekova izuzetno važno kako za podizanje svijesti o važnosti prijavljivanja, tako i za jačanje nacionalnih farmakovigilancijskih sustava.

Predmetni modul za e-učenje razvijen je u sklopu farmakovigilancijskog EU projekta punog naziva "Zajednička akcija jačanja suradnje za funkcioniranje farmakovigilancije u Europi" (engl. Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe, SCOPE), kojem je cilj poboljšati zdravstvenu sigurnost pacijenata u Europskoj uniji poticanjem suradnje među državama članicama te pružanjem pomoći regulatornim tijelima za lijekove u ispunjavanju zahtjeva farmakovigilancijskog zakonodavstva u EU-u. Ovaj modul za e-učenje dio je edukativnih materijala koji su razvijeni u sklopu radnog paketa 4 projekta, provedenog pod vodstvom HALMED-a. Ostalim edukativnim i informativnim materijalima te smjernicama i dokumentima koji su razvijeni u sklopu navedenog radnog paketa možete pristupiti putem ove poveznice.

Uspješno polaganje predmetnog modula za e-učenje liječnicima donosi 1 europski CME bod (ECMEC), sukladno vrednovanju Europskog vijeća za akreditaciju stalnog medicinskog usavršavanja (EACCME). U svrhu pripisa bodova, liječnici u Republici Hrvatskoj mogu po završetku modula Hrvatskoj liječničkoj komori uputiti dobiveni certifikat uz osobni zahtjev za dodjelu bodova.

Povratak