Novosti i edukacije

Europska agencija za lijekove provodi javnu raspravu o primjeni lijekova koji sadrže valproat

26.09.2017.

Europska agencija za lijekove provodi javnu raspravu na kojoj će predstavnici pacijenata, zdravstvenih djelatnika, njegovatelja i akademske zajednice podijeliti svoja iskustva u primjeni lijekova koji sadrže valproat. Javna rasprava održat će se danas, 26. rujna 2017. godine, od 13:45 do 19:00 sati, u Londonu. Izravan prijenos rasprave osiguran je putem internetskih stranica EMA-e, odnosno ovdje.

Javna rasprava dio je postupka ocjene EMA-inog Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koje ocjenjuje sigurnost primjene valproata u liječenju žena i djevojaka koje su trudne ili su generativne dobi.

Tijekom javne rasprave svi zainteresirani sudionici imat će priliku podijeliti svoja iskustva izravno sa članovima PRAC-a. Njihov doprinos bit će uzet u obzir prilikom ocjene sigurnosti primjene ovih lijekova te će pomoći PRAC-u u boljem razumijevanju javne svijesti o mogućim rizicima primjene lijeka, kao i razvoju boljih mjera minimizacije rizika.

Više informacija o postupku dostupno je na internetskim stranicama HALMED-a i EMA-e.

Povratak