Novosti i edukacije

Informacije o potencijalnom riziku od amputacije prstiju na nogama bit će uvrštene u informacije o lijekovima iz skupine SGLT2 inhibitora

28.02.2017.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) usvojilo je preporuke Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i za lijekove za liječenje dijabetesa kanagliflozin, dapagliflozin i empagliflozin. Ovi lijekovi pripadaju skupini lijekova koja se naziva SGLT2 inhibitori, a preporuke se odnose na moguće povećanje rizika od amputacije donjih udova (prvenstveno prstiju na nogama).
Bolesnike koji uzimaju ove lijekove podsjeća se da trebaju redovito obraćati pozornost na svoja stopala i pridržavati se savjeta liječnika o rutinskoj preventivnoj njezi stopala. Bolesnici trebaju obavijestiti svojeg liječnika ako primijete rane ili promjenu boje te ako su stopala osjetljiva ili bolna.

Ocjena SGLT2 inhibitora započela je nakon što je u dva klinička ispitivanja, CANVAS i CANVAS-R, uočen povećan broj slučajeva amputacija (prvenstveno prstiju na nogama) u bolesnika koji su uzimali kanagliflozin, lijek iz navedene skupine, u odnosu na bolesnike koji su uzimali placebo. U ispitivanja, koja su i dalje u tijeku, uključeni su bolesnici pod povećanim rizikom od srčanih problema.

Svi bolesnici koji boluju od dijabetesa, a osobito oni kod kojih je dijabetes loše kontroliran ili koji imaju druge od ranije postojeće probleme sa srcem ili krvnim žilama, pod povećanim su rizikom od infekcija i ulceracija (otvorenih rana), što može dovesti do amputacija. Mehanizam kojim kanagliflozin može povećati rizik od amputacije još nije razjašnjen.

Povećanje rizika od amputacija nije uočeno u ispitivanjima dapagliflozina i empagliflozina, drugih lijekova iz iste skupine. Međutim, trenutno dostupni podaci su ograničeni te bi se stoga ovaj rizik mogao odnositi i na te lijekove.

Dodatni podaci se očekuju iz ispitivanja kanagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina koja su trenutno u tijeku.

Upozorenje o riziku od amputacije prstiju na nogama bit će uvršteno u informacije o lijeku za ove lijekove. Za kanagliflozin, amputacije donjih udova bit će uvrštene kao manje česta nuspojava (koja se javlja u 1 do 10 na 1000 bolesnika). U slučaju da se u bolesnika jave značajne komplikacije koje se odnose na stopalo, kao što su infekcija ili ulceracija, liječnici trebaju razmotriti prestanak liječenja kanagliflozinom.

Ocjenu SGLT2 inhibitora proveo je PRAC. Preporuke PRAC-a usvojio je CHMP te će one sada biti proslijeđene Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Informacije za bolesnike

 • Kanagliflozin, lijek za liječenje dijabetesa, može povećati rizik od amputacije donjih udova (prvenstveno prstiju na nogama).
 • Rizik od amputacije donjih udova mogao bi se odnositi i na druge lijekove iz iste skupine, dapagliflozin i empagliflozin.
 • Svi bolesnici koji boluju od dijabetesa pod povećanim su rizikom od infekcija i otvorenih rana, što može dovesti do amputacija. Trenutno nije poznato na koji način kanagliflozin može povećati rizik od amputacije.
 • Bolesnici koji se liječe od dijabetesa tipa 2 lijekovima koji sadrže kanagliflozin, dapagliflozin ili empagliflozin trebaju redovito obraćati pozornost na svoja stopala i pridržavati se savjeta liječnika o rutinskoj preventivnoj njezi stopala i odgovarajućoj hidraciji organizma.
 • Bolesnici trebaju obavijestiti svojeg liječnika ako primijete rane ili promjenu boje te ako su stopala osjetljiva ili bolna.
 • U slučaju pitanja ili zabrinutosti bolesnici se trebaju obratiti svojem liječniku.


Informacije za zdravstvene radnike

 • U dva dugoročna klinička ispitivanja, CANVAS i CANVAS-R, uočen je povećan broj slučajeva amputacija (prvenstveno prstiju na nogama) u bolesnika koji su uzimali kanagliflozin, u odnosu na bolesnike koji su uzimali placebo. U ispitivanja, koja su i dalje u tijeku, uključeni su bolesnici pod visokim kardiovaskularnim rizikom.
 • Iako povećanje rizika od amputacija nije uočeno u ispitivanjima drugih SGLT2 inhibitora, dapagliflozina i empagliflozina, trenutno dostupni podaci su ograničeni te bi se stoga ovaj rizik mogao odnositi i na te lijekove.
 • Podležeći mehanizam kojim bi kanagliflozin povećavao rizik od amputacije još nije razjašnjen te, osim općih čimbenika rizika za amputaciju, nisu identificirani dodatni čimbenici rizika.
 • Kao mjeru opreza, bolesnike koji se liječe SGLT2 inhibitorima treba savjetovati o važnosti rutinske preventivne njege stopala.
 • Bolesnike koji su pod povećanim rizikom od amputacija a liječe se kanagliflozinom treba se pažljivo nadzirati te ih savjetovati o važnosti održavanja odgovarajuće hidracije organizma.
 • U slučaju da se u bolesnika jave komplikacije koje prethode amputaciji, kao što su ulceracije donjih udova, infekcija, osteomijelitis ili gangrena, liječnici trebaju razmotriti prestanak liječenja kanagliflozinom.

Informacije o ispitivanjima CANVAS i CANVAS-R

Ispitivanje CANVAS (eng. CANagliflozin cardioVascular Assessment Study) dugoročno je ispitivanje u kojem se istražuje smanjuje li kanagliflozin rizik od kardiovaskularnih bolesti (bolesti srca i krvnih žila). U ovom ispitivanju, koje je i dalje u tijeku, uspoređuju se učinci kanagliflozina i placeba uz standardnu skrb u bolesnika koji boluju od dijabetesa, a koji su pod povećanim rizikom od srčanih problema. Ispitivanje CANVAS odobreno je tijekom 2009. i 2010. godine u sljedećim državama članicama Europske unije: Belgija, Češka, Estonija, Francuska, Njemačka, Mađarska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zaključno s rujnom 2016. godine, incidencija amputacija donjih udova (pretežno prstiju na nogama) u ispitivanju CANVAS iznosila je 7 na 1000 bolesnik-godina za kanagliflozin u dozi od 100 mg dnevno i 5 na 1000 bolesnik-godina za kanagliflozin u dozi 300 mg dnevno, dok je za placebo iznosila 3 na 1000 bolesnik-godina. Jedna bolesnik-godina odgovara liječenju jednog bolesnika u trajanju od jedne godine. U ispitivanje je uključeno oko 4300 bolesnika.

U ispitivanje CANVAS-R, koje je također u tijeku, uključena je populacija bolesnika koja je slična onoj u ispitivanju CANVAS. Cilj ovog ispitivanja je ocijeniti učinke kanagliflozina, u odnosu na placebo, na razvoj albuminurije (prisutnosti albumina u mokraći, što je rani znak bolesti bubrega) u bolesnika koji boluju od dijabetesa tipa 2 a u kojih, iako primaju standardnu skrb, razina šećera u krvi nije dobro kontrolirana i koji su pod povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Ispitivanje CANVAS-R odobreno je u sljedećim državama članicama Europske unije: Belgija, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zaključno s rujnom 2016. godine, incidencija amputacija donjih udova u ispitivanju CANVAS-R iznosila je 8 na 1000 bolesnik-godina za kanagliflozin i 4 na 1000 bolesnik-godina za placebo. U ispitivanje je uključeno više od 5800 bolesnika.

Gore navedena incidencija amputacija donjih udova u ispitivanjima CANVAS i CANVAS-R temelji se na interim podacima, dok će se konačne stope incidencije temeljiti na analizi završnih podataka.

Više o lijekovima

Kanagliflozin, dapagliflozin i empagliflozin su lijekovi za liječenje dijabetesa tipa 2 iz skupine SGLT2 inhibitora (od eng. sodium-glucose co-transporter 2 inhibitors, SGLT2 inhibitors, inhibitori suprijenosnika natrija-glukoze 2). Ovi lijekovi blokiraju bjelančevinu u bubrezima koja se naziva SGLT2, koja prilikom filtracije krvi u bubrezima apsorbira glukozu iz mokraće natrag u krvotok. Blokirajući djelovanje SGLT2, ovi lijekovi dovode do toga da se više glukoze izlučuje u mokraći, čime se smanjuje razina glukoze u krvi.
Ovom ocjenom obuhvaćeni su sljedeći SGLT2 inhibitori : Ebymect (dapagliflozin/metformin), Edistride (dapagliflozin), Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Vokanamet (kanagliflozin/metformin) i Xigduo (dapagliflozin/metformin).

Više o postupku

Ocjena kanagliflozina započela je u travnju 2016. godine na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004. U srpnju 2016. godine ocjena je proširena, kako bi se njome obuhvatilo i druga dva lijeka iz skupine SGLT2 inhibitora, dapagliflozin i empagliflozin.
Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Na vrh stranicePovratak