Novosti i edukacije

Obavijest o ponovnom stavljanju u promet serije GF9899 lijeka Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju (paklitaksel)

26.07.2017.

Nastavno na Obavijest o privremenoj obustavi distribucije i primjene serije GF9899 lijeka Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, objavljenu dana 4. travnja 2017. godine, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava o ponovnom stavljanju u promet navedene serije lijeka.

Privremena obustava bila je pokrenuta na zahtjev HALMED-a kao mjera predostrožnosti zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja se postavila na temelju povećanog broja prijava sumnji na nuspojave koje je HALMED zaprimio.

Temeljem provedene istrage proizvođača nije potvrđena neispravnost u kakvoći lijeka stoga se ukida privremena obustava isporuke i primjene serije GF9899 lijeka Paklitaksel Sandoz 6 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju te se postojeće zalihe mogu ponovno izdavati i primjenjivati.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak