Novosti i edukacije

Obavijest o povlačenju serije lijeka Surfont 100 mg tabletten

29.05.2017.

Tvrtka Medical Intertrade d.o.o., distributer lijeka Surfont 100 mg tabletten (mebendazol), obavijestila je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o povlačenju serije 530200 navedenog lijeka iz prometa u Republici Hrvatskoj zbog sumnje u neispravnost u kakvoći.

Sumnja u neispravnost u kakvoći sastoji se u tome da su za navedenu seriju lijeka rezultati testiranja stabilnosti pokazali granične vrijednosti. Stoga se povlačenje provodi iz preventivnih razloga, do razine ljekarni.

Lijek Surfont 100 mg tabletten nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj već je navedena serija 530200 lijeka izvanredno unesena za potrebe liječenja pacijenata u RH s obzirom na to da u RH nije odobren nijedan lijek s djelatnom tvari mebendazol.

Predmetnom sumnjom u neispravnost obuhvaćene su i serije 440180 i 440190 lijeka Surfont 100 mg tabletten, koje nisu stavljene u promet na tržištu RH.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak