Novosti i edukacije

Obavijest o produženju roka za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova

06.03.2017.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava da se rok za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova za ljekarne, bolničke ljekarne, specijalizirane prodavaonice lijekova na malo i veleprodaje produžuje do 31. ožujka 2017. godine.

Navedena izvješća podnose se HALMED-u sukladno Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

Podnositelji izvješća o potrošnji se za sva dodatna pitanja te eventualne poteškoće prilikom prijave izvješća mogu obratiti HALMED-u, na adresu elektroničke pošte info.potrosnja@halmed.hr.

Povratak