Novosti i edukacije

Objavljen Dodatak 4.2 Hrvatske farmakopeje

31.05.2017.

Objavljen je drugi Dodatak četvrtom on-line izdanju Hrvatske farmakopeje (HRF) s oznakom 4.2. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku izdanja Europske farmakopeje (Ph. Eur.) 9.2, objavljenom u siječnju 2017. godine. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Ph. Eur. 9.2 stupili su na snagu do 28. veljače 2017. godine (ako nije drukčije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.2 Ph. Eur. možete pronaći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom dodatku.

Ovaj put u Hrvatsku farmakopeju uvršten je prijevod monografije srebrovog nitrata (0009). Ova monografija nastavak je objavljivanja prijevoda monografija na temelju upita iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, koje ćemo u sljedećim izdanjima nastojati objaviti u cijelosti. Također, pozivamo ostale kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki Dodatak je cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije/izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati.

Licencu za korištenje svih izdanja farmakopeje i dodataka tijekom razdoblja od godine dana izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence je 930,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala. Za registraciju kliknite ovdje i ispunite zahtjev traženim podacima. Kada ispunite zahtjev možete ispisati ponudu za licencu. Nakon uplate će vam biti aktiviran pristup farmakopeji i o tome ćete e-poštom dobiti automatsku obavijest koja će sadržavati i zaporku za ulaz u farmakopeju.

Nakon otvaranja HRF-a automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, možete otvarati za pretraživanje klikom na izborniku "Izdanje" u zaglavlju farmakopeje.

Za pregled demo verzije kliknite ovdje.

Povratak