Novosti i edukacije

Od 1. siječnja 2018. godine stupa na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a

11.12.2017.

Na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljen je novi Cjenik usluga HALMED-a koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Izmjenama Cjenika snižavaju se cijene pojedinih usluga HALMED-a i smanjuje fiskalno opterećenje korisnika usluga.

Izmjenu Cjenika HALMED je pokrenuo u skladu sa svojom zadaćom da kao regulatorno tijelo pridonose održivosti čitavoga zdravstvenog sustava i zaštiti konkurentnosti proizvođača za zdravstvo. Na taj način proizvođačima proizvoda za zdravstvo, odnosno nositeljima odobrenja, nastoji se djelomično olakšati poziciju u aktualnoj gospodarskoj situaciji, uvijek imajući u vidu upravo pacijente kao krajnje korisnike kojima je potrebno osigurati dostupnost djelotvorne i sigurne terapije.

Novim Cjenikom snižene su cijene laboratorijske provjere kakvoće lijekova iz prometa te je snižen ukupni trošak godišnje pristojbe za lijek i farmakovigilancijske pristojbe koje će od 1. siječnja 2018. godine biti objedinjene u godišnjoj pristojbi za lijek. Također, izmijenjenim Cjenikom snižena je cijena godišnje licence za korištenje on line izdanja Hrvatske farmakopeje.

Cjenik će se primjenjivati za sve usluge koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovog Cjenika bez obzira na datum predaje zahtjeva. Novi Cjenik objavljen je u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Povratak