Novosti i edukacije

PRAC zaključio da nema jasnih i dosljednih dokaza o razlici u razvoju inhibitora između skupina lijekova koji sadrže faktor VIII

09.05.2017.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) završilo je ocjenu rizika od razvoja inhibitornih protutijela u bolesnika s hemofilijom A u kojih se započinje liječenje lijekovima čija je djelatna tvar koagulacijski faktor VIII. Nakon što je razmotrio dostupne dokaze, PRAC je zaključio da ne postoje jasni i dosljedni dokazi o razlici u razvoju inhibitora između skupina lijekova koji sadrže faktor VIII: onih koje se dobivaju iz krvne plazme i onih koji se proizvode tehnologijom rekombinantne DNK.

Faktor VIII, koji je potreban za normalno zgrušavanje krvi, nedostaje u bolesnika koji boluju od hemofilije A. Lijekovima koji sadrže faktor VIII nadomješta se ovaj nedostatak, što pomaže u kontroli krvarenja. Međutim, može se dogoditi da organizam reagira na ove lijekove razvijajući inhibitore, osobito u bolesnika u kojih se liječenje započinje prvi put. Inhibitori mogu spriječiti djelovanje lijeka, tako da više nije moguće kontrolirati krvarenje.

Ocjena je započela nakon nedavne objave SIPPET istraživanja, čiji su autori zaključili da se inhibitori češće razvijaju kod bolesnika koji primaju lijekove čija je djelatna tvar faktor VIII proizveden rekombinantnom tehnologijom nego kod bolesnika koji primaju lijekove čija je djelatna tvar faktor VIII dobiven iz ljudske krvi (1). Ocjenom su bila obuhvaćena i druga relevantna istraživanja, uključujući intervencijska klinička ispitivanja i opservacijske studije.

Ispitivanja obuhvaćena ovom ocjenom razlikovala su se dizajnom, populacijama bolesnika i zaključcima, te je stoga PRAC zaključio da ne postoje jasni dokazi o postojanju razlike u riziku od razvoja inhibitora između ove dvije skupine lijekova.

Osim toga, zbog različitih svojstava pojedinačnih lijekova unutar dvije skupine, PRAC smatra da se ocjena rizika od razvoja inhibitora treba provoditi na razini lijeka, a ne na razini skupine. Rizik za svaki pojedinačni lijek nastavit će se procjenjivati kako će novi dokazi postajati dostupni.

PRAC je preporučio ažuriranje informacija o lijeku (sažetka opisa svojstava i upute o lijeku), kako bi se uvrstile spoznaje o postojećim dokazima. Nove informacije će, prema potrebi, obuhvaćati navođenje razvoja inhibitora kao vrlo česte nuspojave u prethodno neliječenih bolesnika i kao manje česte nuspojave u prethodno liječenih bolesnika. Od ranije postojeća upozorenja o razvoju inhibitora nadopunit će se kako bi se naglasilo da prisutnost niske razine inhibitora nosi manji rizik nego prisutnost visoke razine.

Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će usvojiti konačno mišljenje pri EMA-i. Dodatne informacije, uključujući upute za bolesnike i zdravstvene radnike, bit će objavljene u vrijeme objave mišljenja CHMP-a.

Više o lijekovima

Ocjena se odnosi na sve lijekove odobrene u Europskoj uniji (EU) čija je djelatna tvar koagulacijski faktor VIII. Faktor VIII je bjelančevina potrebna za zgrušavanje (koagulaciju) krvi, a lijekovi koji ga sadrže koriste se za privremeno povećanje razine ove bjelančevine u bolesnika s hemofilijom A, čime se pomaže spriječiti i kontrolirati krvarenja.

Faktor VIII dobiven iz ljudske krvi ekstrahira se iz krvne plazme. Rekombinantni faktor VIII proizvodi se tehnologijom rekombinantne DNK: proizvode ga stanice u koje je umetnut gen (DNK) koji im omogućuje proizvodnju ove bjelančevine.

Lijekovi koji sadrže faktor VIII uključuju one odobrene nacionalnim i centraliziranim putem, a sadrže sljedeće djelatne tvari: humani koagulacijski faktor VIII, efmoroktokog alfa, moroktokog alfa, oktokog alfa, simoktokog alfa, susoktokog alfa i turoktokog alfa.

Više o postupku

Ocjenu lijekova čija je djelatna tvar koagulacijski faktor VIII započela je u srpnju 2016. godine na zahtjev Instituta Paul Ehrlich, prema članku 31. Direktive 2001/83/EZ.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je donijelo niz preporuka. Preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će usvojiti konačno mišljenje. Posljednji korak u ovom postupku je usvajanje pravno obvezujuće odluke za sve zemlje članice EU-a, koju će usvojiti Europska komisija.

Reference

1. Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A. The New England Journal of Medicine. 2016;374(21):2054-64.

Na vrh stranicePovratak