Novosti i edukacije

Privremene preporuke za ograničenje primjene lijeka Zinbryta (daklizumab) u liječenju multiple skleroze

14.07.2017.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) usvojilo je privremene preporuke za ograničenje primjene lijeka Zinbryta u liječenju multiple skleroze, dok je u tijeku ocjena štetnog utjecaja lijeka na jetru.

Primjena lijeka privremeno je ograničena samo na bolesnike s visoko aktivnim relapsnim oblikom multiple skleroze u kojih je liječenje drugim lijekovima bilo bezuspješno i bolesnike s brzo napredujućim relapsnim oblikom bolesti koji ne mogu biti liječeni drugim lijekovima.

Nadalje, lijek se ne smije primjenjivati u bolesnika s oštećenjem jetre. Ne preporučuje se započinjanje liječenja bolesnika koji osim multiple skleroze boluju i od drugih autoimunih bolesti, a potreban je oprez kada se lijek Zinbryta daje istodobno s drugim lijekovima koji mogu oštetiti jetru. Liječnici trebaju nastaviti pratiti jetrenu funkciju i pažljivo nadzirati stanje bolesnika kako bi uočili znakove i simptome oštećenja jetre.

Ovo su privremene preporuke koje je PRAC usvojio kao mjeru predostrožnosti kako bi se osiguralo da se lijek Zinbryta nastavi primjenjivati na najsigurniji mogući način u razdoblju trajanja ocjene štetnog utjecaja lijeka na jetru.

Ovaj lijek odobren je u srpnju 2016. godine za liječenje odraslih bolesnika s relapsnim oblicima multiple skleroze, bolesti u kojoj upala oštećuje zaštitni omotač oko živčanih stanica u mozgu i leđnoj moždini.

Ocjena je započeta zbog jednog slučaja fulminantnog zatajenja jetre s fatalnim ishodom u jednog bolesnika koji je primao ovaj lijek u sklopu opservacijskog istraživanja te četiri slučaja ozbiljnog oštećenja jetre. Rizik od oštećenja jetre bio je poznat u vrijeme odobravanja lijeka te je poduzeto više mjera za upravljanje ovim rizikom, uključujući upućivanje zahtjeva za praćenjem funkcije jetre te edukacijske materijale za zdravstvene radnike i bolesnike o tome kako spriječiti ili umanjiti oštećenje jetre.

Zdravstveni radnici će pisanim putem biti informirani o privremenim preporukama kojih se potrebno pridržavati. Po zaključenju ocjene bit će dostupne ažurirane upute za bolesnike i zdravstvene radnike.

Informacije za bolesnike

Trenutačno je u tijeku ocjena štetnog utjecaja lijeka Zinbryta na jetru. Kao mjera predostrožnosti, uvedene su privremene promjene u način primjene lijeka koje će biti na snazi dok je ocjena lijeka u tijeku:

 • Primjena lijeka ograničena je na bolesnike s visoko aktivnim relapsnim oblikom multiple skleroze u kojih je liječenje drugim lijekovima bilo bezuspješno i bolesnike s brzo napredujućim relapsnim oblikom bolesti koji ne mogu biti liječeni drugim lijekovima.
 • Bolesnici koji od ranije imaju oštećenje jetre ne mogu biti liječeni ovim lijekom.
 • Ne preporučuje se započinjanje liječenja bolesnika koji osim multiple skleroze boluju i od drugih autoimunih bolesti.
 • Za bolesnike liječene lijekom Zinbryta liječnici će razmotriti može li se liječenje nastaviti ovim ili drugim lijekom.
 • Liječnici će najmanje jednom mjesečno provoditi testiranje jetrene funkcije i provjeravati postoje li znakovi ili simptomi oštećenja jetre. U slučaju znakova oštećenja jetre, bolesnike će uputiti specijalistu za bolesti jetre.
 • Tijekom liječenja ovim lijekom, bolesnici trebaju odmah kontaktirati svojeg liječnika ako se pojavi bilo koji simptom oštećenja jetre, kao što su neobjašnjiva mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, umor, gubitak apetita, žuta boja kože i bjeloočnica i tamna mokraća.
 • Bolesnici liječeni ovim lijekom trebaju se obratiti svojem liječniku ili ljekarniku prije nego počnu uzimati bilo koji drugi lijek, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta i biljne lijekove, ili bilo koji dodatak prehrani.
 • Bolesnici ne smiju prestati uzimati lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. U slučaju bilo kakvih pitanja potrebno je obratiti se liječniku ili ljekarniku.
 • Nove upute bit će dostupne po završetku ocjene.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Ocjena koja je trenutačno u tijeku započela je zbog jednog slučaja fulminantnog zatajenja jetre s fatalnim ishodom u bolesnika koji je primao ovaj lijek u sklopu opservacijskog istraživanja te četiri slučaja ozbiljnog oštećenja jetre.
 • Slučajevi oštećenja jetre javili su se ubrzo nakon početka liječenja lijekom Zinbryta, prilikom ponovljenog liječenja ovim lijekom, kao i nekoliko mjeseci nakon prestanka liječenja.
 • Kao mjera predostrožnosti i dok je ova ocjena u tijeku, primjena lijeka Zinbryta ograničena je samo na odrasle bolesnike s visoko aktivnim relapsnim oblikom multiple skleroze usprkos potpunom i adekvatnom tijeku liječenja barem jednim lijekom koji modificira tijek bolesti i one s brzo napredujućim relapsnim oblikom bolesti u kojih liječenje drugim lijekovima koji modificiraju tijek bolesti nije prikladno.
 • Nadalje, primjena lijeka kontraindicirana je u bolesnika s od ranije postojećom bolešću ili oštećenjem jetre.
 • Liječnici trebaju odmah razmotriti liječenje svih bolesnika liječenih ovim lijekom kako bi ocijenili primjerenost nastavka liječenja.
 • Ne preporučuje se započinjanje liječenja bolesnika koji osim multiple skleroze istodobno boluju i od drugih autoimunih bolesti, kao i u bolesnika u kojih su serumske transaminaze (ALT ili AST) barem dvostruko veće od gornje granice normale (2x ≥ ULN).
 • Potreban je oprez kada se Zinbryta daje istodobno s drugim lijekovima s poznatim hepatotoksičnim učincima, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta i biljne lijekove te dodatke prehrani.
 • Prije početka liječenja potrebno je izmjeriti razinu AST-a, ALT-a i bilirubina. Transaminaze i bilirubin je potrebno pratiti najmanje jednom mjesečno, odnosno češće ako je klinički indicirano, čitavo vrijeme liječenja te do 4 mjeseca nakon posljednje doze.
 • Bolesnike je potrebno informirati o mogućem riziku od ozbiljnog oštećenja jetre i kako ga prepoznati.
 • Sve bolesnike liječene ovim lijekom potrebno je tijekom liječenja pratiti kako bi se uočili znakovi i simptomi oštećenja jetre. U slučaju sumnje na oštećenje jetre, bolesnika je potrebno uputiti specijalistu za bolesti jetre.
 • Ako nije postignut odgovarajući terapijski učinak lijeka, potrebno je razmotriti prestanak liječenja.
 • Daljnji detalji bit će upućeni zdravstvenim radnicima pisanim putem, informacije o lijeku bit će privremeno ažurirane, a konačne preporuke bit će dostupne po završetku ocjene.

Više o lijeku

Zinbryta je lijek koji se koristi u liječenju odraslih bolesnika s relapsnim oblicima multiple skleroze. Multipla skleroza je bolest u kojoj upala oštećuje zaštitni omotač oko živčanih stanica u mozgu i leđnoj moždini. Pojam "relapsno" označava da bolesnik ima periode razbuktavanja simptoma.

Zinbryta je dostupna u obliku otopine za injekciju u napunjenim štrcaljkama i napunjenim brizgalicama. Primjenjuje se potkožno, jednom mjesečno.

Zinbryta sadrži djelatnu tvar daklizumab, a odobrena je u EU-u u srpnju 2016. godine.

Više o postupku

Ocjena daklizumaba započela je na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

Ocjenu provodi PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi. Dok je ova ocjena u tijeku, PRAC je usvojio privremene preporuke kako bi se zaštitilo javno zdravlje. Ove privremene preporuke bit će sada proslijeđene Europskoj komisiji na usvajanje privremene pravno obvezujuće odluke, koja će biti primjenjiva u svim državama članicama Europske unije (EU).

Po zaključenju ocjene, preporuke PRAC-a bit će proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će usvojiti konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će tada proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Na vrh stranicePovratak