Novosti i edukacije

HALMED među najboljim EU agencijama za lijekove

21.12.2018.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ocijenjena je visokom ukupnom ocjenom 4,5 od mogućih 5,0 u sklopu programa ocjenjivanja poslovanja nacionalnih agencija za lijekove u Europskoj uniji. Mnogi indikatori poslovanja HALMED-a ocijenjeni su kao najbolja praksa na razini Europske unije. Navedenim iznimnim rezultatom HALMED je potvrdio svoju poziciju u samom vrhu agencija u europskoj regulatornoj mreži lijekova.

Usporedbe radi, prosječna ocjena svih agencija u mreži u proteklom ciklusu ocjenjivanja iznosila je 3,4. Najviše ocjene HALMED je dobio u ocjeni aspekata poslovanja koji uključuju kvalitetu ocjene dokumentacije o lijeku i inspekcije, sustav praćenja sigurnosti primjene lijekova, edukaciju i promicanje prijavljivanja informacija vezanih uz sigurnost, kakvoću i djelotvornost lijekova, postavljanje strateških ciljeva i planiranje, sustav upravljanja kakvoćom, informatički sustav, provođenje inspekcija te doprinos nacionalnom zdravstvenom sustavu.

Program ocjenjivanja pod nazivom Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA) provodi tijelo Heads of Medicines Agencies (HMA). Cilj programa BEMA je procijeniti trenutačni rejting agencije, identificirati najbolje prakse u pojedinim europskim agencijama te pružiti prijedloge za daljnja poboljšanja u poslovanju.

BEMA-ini ocjenitelji boravili su u HALMED-u od 4. do 6. prosinca 2018. godine, pri čemu su temeljito pregledali poslovne procese i dokumente HALMED-a kako bi mogli provesti konačnu evaluaciju njegova poslovanja. Ocjenjivanje je provedeno u sklopu četvrtog ciklusa BEMA-e, a HALMED je u ocjenjivanju sudjelovao drugi put. U vrh agencija u europskoj regulatornoj mreži uvrstio se već 2014. godine, kada je prvi put prošao kroz postupak ocjenjivanja BEMA-e, i to neposredno nakon pristupanja Europskoj uniji. Već tada HALMED je ocijenjen visokom ocjenom od 4,1 te dobio najveći broj ocjena izvrstan (5) među svim do sada ocijenjenim agencijama za lijekove. Ovaj je rejting najnovijim uspjehom potvrđen te dodatno povećan zahvaljujući kontinuiranim poboljšanjima i unaprjeđivanju rada HALMED-a.

Povratak