Novosti i edukacije

Obustava izvršenja odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin u Europskoj uniji

07.05.2020.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo je obustavu izvršenja odobrenja za stavljanje u promet svih lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin u Europskoj uniji zbog prisutnosti niskih razina onečišćenja pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA).

NDMA se klasificira kao vjerojatni humani karcinogen (tvar koja bi mogla uzrokovati rak) temeljem ispitivanja na životinjama. Prisutan je u određenoj hrani i vodi, međutim ne očekuje se da je štetan kada se unosi u vrlo malim količinama.

Trenutačno dostupni podaci o sigurnosti ne ukazuju na to da ranitidin povećava rizik od nastanka karcinoma, te je svaki mogući rizik povezan s primjenom vjerojatno vrlo nizak. Međutim, u pojedinim lijekovima koji sadrže djelatnu tvar ranitidin, detektirana je prisutnost NDMA iznad granice prihvatljivosti, dok se pitanja o izvoru ovog onečišćenja još istražuju.

Određeni podaci upućuju na to da NDMA može nastati razgradnjom ranitidina te da se razina NDMA može povećati stajanjem pod propisanim uvjetima čuvanja lijeka. Još nije poznato može li NDMA nastati iz ranitidina unutar tijela. Zbog nedovoljno jasnih podataka, CHMP iz opreza preporuča obustavu izvršenja odobrenja za stavljanje u promet ovih lijekova u EU-u.

Lijekovi koji sadrže djelatnu tvar ranitidin primjenjuju se kod bolesnika sa stanjima kao što su žgaravica i želučani ulkusi kako bi se smanjilo stvaranje želučane kiseline. U zemljama Europske unije dostupni su kao lijekovi koji se izdaju bez recepta te lijekovi koji se izdaju na recept.

U Republici Hrvatskoj odobreni su i dostupni na tržištu lijekovi iz iste terapijske podskupine koja se odnosi na lijekove za liječenje peptičkog ulkusa i GERB-a. Riječ je o lijeku famotidin iz podskupine antagonista H2 receptora kojoj pripada i ranitidin te o lijekovima iz podskupine inhibitora protonske pumpe: pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, lanzoprazol, omeprazol. Famotidin se izdaje temeljem liječničkog recepta u ljekarni, dok se dio ostalih navedenih lijekova izdaje na recept, a dio bez recepta, u ljekarni.

Napominjemo da HALMED nema ovlasti niti mogućnosti davanja savjeta o terapiji te se pacijenti za sva pitanja u vezi izbora zamjenskog lijeka trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku.

Lijekovi koji sadrže djelatnu tvar ranitidin u Republici Hrvatskoj nisu više dostupni nakon što su od rujna do studenog 2019. godine provedena povlačenja odobrenih lijekova iz predostrožnosti, za vrijeme trajanja EMA-ine ocjene podatka. HALMED je o navedenim povlačenjima izvijestio putem svojim internetskih stranica te su obavijesti dostupne u dijelu Novosti i edukacije. EMA je također preporučila uvjete za ukidanje obustave izvršenja odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin, uključujući zahtjev nositeljima odobrenja za dostavom dodatnih podataka.

U razdoblju od 2018. godine, NDMA i druga nitrozaminska onečišćenja detektirana su u određenim lijekovima, zbog čega su nadležna tijela pokrenula identifikaciju mogućih izvora onečišćenja i postavila striktne zahtjeve za proizvođače lijekova i djelatnih tvari.

HALMED će nastaviti surađivati s EMA-om, kao i s nacionalnim agencijama, Europskim ravnateljstvom za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) i međunarodnim partnerima, te će o svim novim saznanjima izvijestiti javnost.

Informacije za bolesnike

  • Zbog prisutnosti niskih razina onečišćenja pod nazivom NDMA, iz predostrožnosti se obustavlja izvršenje odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin.
  • Dostupni su drugi lijekovi koji se koriste za liječenje istih stanja kao i ranitidin, a koji se mogu primjenjivati kao zamjenska terapija. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi terapije.
  • Ako je bolesniku propisano liječenje ranitidinom, liječnik će preporučiti zamjensku terapiju.

Informacije za zdravstvene radnike

  • Zbog prisustva onečišćenja koja sadrže NDMA, obustavljeno je izvršenje odobrenja za stavljanje u promet lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin.
  • Iako točan uzrok i mehanizam nastanka onečišćenja u ranitidinu još nije razjašnjen, postoji mogućnost da NDMA može nastati razgradnjom ranitidina i u propisanim uvjetima čuvanja lijeka. Podaci iz istraživanja su proturječni, prema pojedinima NDMA može dodatno nastati i endogeno tijekom metabolizma ranitidina u probavnom sustavu, dok druga istraživanja nisu ukazala na tu mogućnost.
  • Dostupni klinički i epidemiološki podaci ne pokazuju da ranitidin povećava rizik od nastanka karcinoma.
  • Zbog nedostupnosti lijekova koji sadrže djelatnu tvar ranitidin, preporučuje se savjetovanje bolesnika o zamjenskoj terapiji.
  • Zdravstveni radnici trebaju savjetovati bolesnike kod liječenja zdravstvenih stanja poput žgaravice i želučanih ulkusa, uključujući bolesnike koji su primjenjivali bezreceptne lijekove s ranitidinom.

Više o lijeku

Ranitidin pripada skupini lijekova pod nazivom antagonisti H2 (histaminskih 2) receptora. Ovi lijekovi blokiraju histaminske receptore u želucu i smanjuju stvaranje želučane kiseline.

Koriste se za liječenje i prevenciju stanja uzrokovanih viškom kiseline u želucu, kao što su žgaravica i želučani ulkusi. Lijekovi koji sadrže djelatnu tvar ranitidin odobreni su nacionalnim postupkom i dostupni su u farmaceutskom obliku filmom obloženih tableta i šumećih tableta.

Više o postupku

Ocjena ranitidina započela je 12. rujna 2019. godine na zahtjev Europske Komisije, prema članku 31. Direktive 2001/83/EZ.

Ocjenu je provelo Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP), koje je odgovorno za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.

Na vrh stranicePovratak