Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi strožeg pridržavanja uputa za rekonstituciju i primjenu lijekova koji sadrže depo formulacije leuprorelina kako ne bi došlo do izostanka njihove učinkovitosti

30.07.2020.

Astellas d.o.o., Sandoz d.o.o. i PharmaS d.o.o su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili pismo zdravstvenim radnicima o potrebi strožeg pridržavanja uputa za rekonstituciju i primjenu lijekova koji sadrže depo formulacije leuprorelina, kako ne bi došlo do izostanka učinkovitosti predmetnih lijekova.

Sažetak

  • Za lijekove koji sadrže depo formulacije leuprorelina prijavljene su pogreške u rukovanju koje bi mogle smanjiti učinkovitost ovih lijekova.
  • Rizik nastanka pogrešaka pri rukovanju povećava se kada se postupak rekonstitucije i primjene sastoji od više koraka.
  • Depo formulacije lijekova koji sadrže leuprorelin smiju pripremati, rekonstituirati i primjenjivati samo zdravstveni radnici upoznati sa svim koracima pripreme.
  • Iznimno je važno strogo se pridržavati uputa za rekonstituciju i primjenu, koje su navedene u informacijama o lijeku.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak