Novosti i edukacije

EMA i ECDC objavili preporuke o kombiniranju različitih vrsta cjepiva protiv bolesti COVID-19

08.12.2021.

Pristup "kombiniranja cjepiva" (engl. mix-and-match) može se primijeniti kod inicijalnog cijepljenja, kao i kod docjepljivanja booster dozom

U Europskoj uniji trenutačno je prisutan porast slučajeva bolesti COVID-19 praćen povećanjem broja hospitalizacija. Cjepiva su i dalje najbolji oblik prevencije, a brojke pokazuju da su stope hospitalizacija i fatalnih ishoda i dalje najniže u onim državama članicama s najvišim stopama procijepljenosti. Europska agencija za lijekove (EMA) i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) stoga nastavljaju pozivati sve građane EU-a da se u potpunosti cijepe te da se pridržavaju preporuka vezanih uz docjepljivanje, odnosno primjenu booster doze.

U sve većem broju kliničkih ispitivanja, koja su potkrijepljena dokazima iz kliničke prakse, razmotrena je mogućnost primjene dvaju različitih cjepiva protiv bolesti COVID-19. Navedeno se odnosi na:

 • primjenu različitih cjepiva kao prve i druge doze u sklopu primarnog (inicijalnog) cijepljenja (heterologno primarno cijepljenje)
 • primjenu različitog cjepiva protiv bolesti COVID-19 kao docjepne (booster) doze 3 do 6 mjeseci nakon primarnog cijepljenja (heterologno docjepljivanje).

Kako bi pružili potporu nadležnim nacionalnim tijelima zemalja članica EU-a, EMA i ECDC su u suradnji sa stručnjacima iz Radne skupine za COVID-19 (engl. EMA Pandemic Task Force, COVID-ETF) ocijenili dostupne podatke i dali preporuke i savjete o heterolognom cijepljenju protiv bolesti COVID-19, bilo kod primarnog cijepljenja ili docjepljivanja.

Podaci iz ispitivanja heterolognog cijepljenja, bilo u primarnom cijepljenju ili docjepljivanju, ukazuju na to da se kombinacijom virusnih vektorskih cjepiva (Vaxzevria ili COVID-19 Vaccine Janssen) i mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax) postižu dobre razine protutijela protiv virusa SARS-CoV-2, uzročnika bolesti COVID-19, kao i bolji odgovor T-stanica u odnosu na primjenu istog cjepiva (homologno cijepljenje). Heterologno cijepljenje općenito se dobro podnosilo.

Primjena virusnog vektorskog cjepiva kao druge doze u sklopu primarnog cijepljenja ili primjena dvaju različitih mRNA cjepiva ispitane su u manjoj mjeri.

Dok su u tijeku ispitivanja kojima će se prikupiti više podataka o dugoročnoj sigurnosti, trajanju imuniteta i djelotvornosti, heterologni način cijepljenja može nadležnim nacionalnim tijelima omogućiti veću fleksibilnost u opcijama cijepljenja u slučaju da određeno cjepivo nije dostupno iz bilo kojeg razloga.

Stručna mišljenja EMA-e i ECDC-a, koja su dostupna niže u tekstu, imaju za cilj pomoći u donošenju odluka u nacionalnim kampanjama cijepljenja kako bi se osiguralo da je najveći broj građana cijepljen i zaštićen u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Iako se u ocjeni nisu razmatrala ostala cjepiva koja trenutačno nisu odobrena u EU-u, ispitivanja o njihovim heterolognim kombinacijama uzet će se u obzir u slučaju da u budućnosti budu odobrena te bude dostupno više podataka.

Preporuke i savjeti vezani uz heterologno primarno cijepljenje i docjepljivanje protiv bolesti COVID-19

Temeljem ocjene dostupnih podataka, EMA i ECDC izdali su tehničke preporuke i savjete, dok će detaljni pregled korištene literature također biti uskoro objavljen.

HETEROLOGNO PRIMARNO CIJEPLJENJE

 • Trenutačno dostupni podaci dosljedno upućuju na prihvatljivu podnošljivost i poboljšane imunosne odgovore uz sekvencijski heterologni režim cijepljenja vektorskim/mRNA cjepivima u odnosu na homologni vektorski režim cijepljenja.
 • U određenim ispitivanjima prijavljena je veća reaktogenost (primjerice bol, povišena tjelesna temperatura, glavobolja, umor) heterolognog cijepljenja, no rezultati nisu konzistentni. Nema dovoljno podataka za donošenje zaključaka vezanih uz nuspojave, koje se ne javljaju često.
 • Vezano uz imunogenost, ispitivanja dosljedno pokazuju da heterologni režim cijepljenja može potaknuti značajno povećane imunosne odgovore, uključujući poboljšani odgovor memorijskih B stanica, u odnosu na homologni režim cijepljenja virusnim vektorskim cjepivima. Blago povećanje u humoralnim imunosnim odgovorima u odnosu na homologno cijepljenje mRNA cjepivima bilo je ponekad uočeno, ali nije konzistentno, što općenito upućuje na sličan odgovor protutijela.
 • Nekoliko kvalitetnih opservacijskih ispitivanja upućuje na to da je povećana imunogenost konzistentna s povećanom učinkovitošću cjepiva protiv simptomatske infekcije virusom SARS-CoV-2 heterolognog vektorskog-mRNA režima cijepljenja, u usporedbi s homolognom vektorskom imunizacijom.
 • Preliminarni, ali konzistentni podaci upućuju na to da heterologni režim cijepljenja može potaknuti prošireni raspon imunosnih odgovora, uz poboljšanu humoralnu i stanicama posredovanu križnu reaktivnost protiv različitih varijanti virusa, što bi temeljem do sada provedenih ispitivanja upućivalo na poboljšanu djelotvornost.
 • Sveukupno, podaci podupiru kombiniranu primjenu vektorskih/mRNA cjepiva. Temeljem do sada dostupnih podataka i postojećeg kliničkog iskustva, primjena druge doze mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax) osobama koje su prethodno primile jednu dozu vektorskih cjepiva (Vaxzevria ili COVID-19 Vaccine Janssen) je strategija cijepljenja koja je korisna iz imunološke perspektive, uz pozitivan utjecaj na postignutu razinu zaštite od infekcije i bolesti. Manje je dostupnih podataka o heterolognom mRNA režimu cijepljenja, no ipak dostatno kako bi upućivali na to da se takav pristup može koristiti kada je potrebna dodatna prilagodljivost ili ubrzavanje kampanja cijepljenja. Podaci o sigurnosti primjene heterolognih mRNA režima cijepljenja trenutačno se ocjenjuju kako bi se utvrdilo postoji li povećani rizik od miokarditisa.
 • Primjena druge doze adenovirusnog vektorskog cjepiva (Vaxzevria ili COVID-19 Vaccine Janssen) nakon prve doze mRNA cjepiva (Comirnaty ili Spikevax) može se razmotriti u slučaju da postoje poteškoće vezane uz dostupnost mRNA cjepiva, no temeljem ograničenih dostupnih podataka navedeni režim cijepljenja može biti manje koristan u imunološkom smislu u odnosu na suprotni slijed cijepljenja.
 • Podaci o dugoročnoj zaštiti nakon heterolognog ili homolognog primarnog cijepljenja su ograničeni, no pojedina ispitivanja upućuje na smanjenje zaštite od teških oblika bolesti šest mjeseci nakon heterolognog cijepljenja. Neka od ovih ispitivanja također pokazuju da je smanjenje učinkovitosti veće i brže za cjepivo Vaxzevria u usporedbi s drugim režimima cijepljenja te da je smanjenje općenito brže među starijim krhkim osobama te u osoba s drugim bolestima.
 • Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se istražila primjena heterolognih režima cijepljenja u imunosuprimiranih osoba.

HETEROLOGNO DOCJEPLJIVANJE BOOSTER DOZOM

 • Do sada dostupni podaci upućuju na to da se heterologno docjepljivanje pokazuje jednako dobrim ili boljim u kontekstu imunosnih odgovora u odnosu na homologno docjepljivanje. Vezano uz heterologne kombinacije za docjepljivanje, primjena booster doze mRNA cjepiva nakon primarnog cijepljenja vektorskim cjepivima više je imunogeno u odnosu na suprotni slijed primjene cjepiva. Na temelju dostupnih podataka sigurnosni profil heterologne i homologne kombinacije za docjepljivanje ostaje usporediv, odnosno podjednak.
 • Heterologno docjepljivanje može se stoga smatrati alternativnom strategijom, primjerice za poboljšanje zaštite ili za veću prilagodljivost u slučaju poteškoća s dostupnošću cjepiva. Trenutačno dostupni podaci ukazuju na to da je primjena booster doze najranije 3 mjeseca nakon završetka primarnog cijepljenja sigurna i djelotvorna, bez obzira na to što je trenutačna preporuka da se booster doza primijeni po mogućnosti nakon 6 mjeseci.
 • Sigurnosni podaci pružaju ograničene, ali ohrabrujuće informacije u odnosu na kratkoročnu reaktogenost za svaku kombinaciju za docjepljivanje. Heterologno docjepljivanje booster dozom virusnog vektorskog cjepiva (Vaxzevria ili COVID-19 Vaccine Janssen) ili mRNA cjepiva Spikevax obično uzrokuje više nuspojava vezanih uz lokalnu ili sistemsku reaktogenost. Velika opservacijska ispitivanja pružit će dodatne podatke o pojavi rijetkih nuspojava, poput miokarditisa, uz primjenu homologne i heterologne booster doze.
 • Iako se može očekivati da će veći imunosni odgovor dovesti do povećane zaštite od infekcije i bolesti, uključujući zaštitu od različitih sojeva virusa, s obzirom na to da još nije utvrđena povezanost sa zaštitom, trenutačno se ne može precizno odrediti u kojem opsegu takva poboljšana imunost može ukazivati na veću djelotvornost. Međutim, novi podaci o djelotvornosti ukazuju na povećanu zaštitu od simptomatske bolesti nakon heterolognog docjepljivanja mRNA cjepivom (Comirnaty ili Spikevax) tijekom širenja delta varijante.
 • Prilikom primjene booster doza, bilo homolognih ili heterolognih, treba uzeti u obzir smanjivanje zaštite kroz vrijeme i optimalni interval za učinkovit imunosni odgovor. Trenutačno nema podataka za preporuku heterolognog docjepljivanja kod imunosuprimiranih osoba.

Ostale zaštitne mjere

Uz cijepljenje, ostale mjere kao što su nošenje zaštitnih maski, fizičko distanciranje, adekvatno provjetravanje zatvorenih prostora, održavanje higijene te ostanak kod kuće u slučaju bolesti ostaju glavni odgovor na bolest COVID-19, posebice kod širenja novih sojeva poput delta i omikron varijanti.

Iako su cjepiva vrlo važna u prevenciji hospitalizacija i fatalnih slučajeva te pružaju zaštitu od svih dosad poznatih varijanti, ne mogu spriječiti bolest kod svake osobe. Kako bi se izbjegao ponovni porast slučajeva zaraze praćen povećanjem broja hospitalizacija i fatalnih slučajeva , EMA i ECDC pozivaju građane da slijede savjete na nacionalnoj i europskoj razini kako bi zaštitili sebe i zajednicu.

Zajednički rad za dobrobit javnog zdravlja

EMA i ECDC ponovo ističu potrebu da se osigura da što veći broj ljudi bude u potpunosti cijepljen protiv bolesti COVID-19. Hitno je potrebno povećati procijepljenost u odrasloj populaciji te osigurati učinkovitu i ravnomjernu pokrivenost svih država i regija unutar Europe.

Obje agencije nastavit će usko surađivati ​​s drugim tijelima EU-a i nadležnim nacionalnim tijelima, razmjenjujući znanstvene podatke i pomažući državama članicama da donesu optimalne odluke o zaštiti javnog zdravlja.

EMA i ECDC nastavit će pratiti znanstvene podatke te će uz najveću moguću transparentnost obavještavati javnost o svojim preporukama i odlukama.

Dodatne informacije dostupne su putem sljedećih poveznica:

Na vrh stranicePovratak