Novosti i edukacije

EMA-ina ocjena: koristi primjene cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca u sprečavanju bolesti COVID-19 nadmašuju rizike od potencijalne povezanosti s rijetkim tromboembolijskim slučajevima

18.03.2021.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) zaključilo je na današnjem izvanrednom sastanku preliminarnu ocjenu slučajeva tromboembolije vremenski povezanih s primjenom cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

PRAC je zaključio da koristi primjene predmetnog cjepiva u sprečavanju bolesti COVID-19 (koja može rezultirati problemima zgrušavanja krvi s fatalnim ishodom) nadmašuju rizike od mogućih nuspojava cjepiva. Cjepivo nije povezano s povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka (tromboembolijskih događaja) u cijepljenih osoba. Jednako tako, nije utvrđena neispravnost vezana uz kvalitetu pojedinih serija cjepiva ili određenih mjesta proizvodnje predmetnog cjepiva.

PRAC je ocijenio da je moguće je da je cjepivo povezano s vrlo rijetkim slučajevima krvnih ugrušaka povezanih s trombocitopenijom, odnosno niskim razinama krvnih trombocita (krvne pločice koje pomažu u zgrušavanju krvi) s ili bez krvarenja, uključujući rijetke slučajeve ugrušaka u krvnim žilama koje odvode krv iz mozga (cerebralna venska sinusna tromboza - CVST). Uzročno-posljedična povezanost predmetnih slučajeva s cjepivom nije utvrđena, stoga će se provesti daljnja ocjena predmetnih slučajeva.

Riječ je o rijetkim slučajevima - utvrđeno je samo 7 slučajeva koji upućuju na stvaranje krvnih ugrušaka u više krvnih žila (diseminirana intravaskularna koagulacija - DIK) i 18 slučajeva CVST-a na oko 20 milijuna ljudi, koliko ih je na području Velike Britanije i Europskog gospodarskog prostora (EGP) primilo predmetno cjepivo do 16. ožujka 2021. godine.

PRAC je mišljenja da dokazana djelotvornost predmetnog cjepiva u prevenciji hospitalizacije ili smrti od bolesti COVID-19 premašuje izuzetno malu vjerojatnost razvoja DIK-a ili CVST-a. Međutim, u skladu s navedenim rezultatima, pacijenti bi trebali biti svjesni minimalne mogućnosti pojave takvih sindroma, a, ako se pojave simptomi koji ukazuju na probleme zgrušavanja krvi, pacijenti bi trebali odmah potražiti liječničku pomoć i obavijestiti zdravstvene radnike o nedavnom cijepljenju. U tijeku je ažuriranje upute o lijeku kako bi se uključile ove informacije.

PRAC će poduzeti dodatnu ocjenu spomenutih potencijalnih rizika, uključujući razmatranje povezanosti rizika s drugim cjepivima protiv bolesti COVID-19 (iako sigurnosni signali do sada nisu uočeni). Nastavit će se sigurnosno praćenje izvještaja o poremećajima zgrušavanja krvi, a uvode se i daljnja istraživanja koja će uključivati više laboratorijskih podataka, kao i dokaze iz iskustava u stvarnoj uporabi cjepiva. EMA će i dalje pratiti sigurnost primjene predmetnog cjepiva te će o ishodu ocjene i svim novim saznanjima pravovremeno obavijestiti javnost.

Informacije za pacijente

 • Cjepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca nije povezano s povećanim ukupnim rizikom od poremećaja zgrušavanja krvi.
 • Zabilježeni su vrlo rijetki slučajevi neuobičajenih krvnih ugrušaka praćenih niskom razinom trombocita (krvne pločice koje pomažu u zgrušavanju krvi) nakon cijepljenja. Gotovo svi navedeni slučajevi prijavljeni su kod žena mlađih od 55 godina.
 • Budući da je bolest COVID-19 toliko ozbiljna i raširena, koristi cjepiva u prevenciji bolesti nadilaze rizik od nuspojava.
 • Pacijenti se trebaju odmah obratiti liječniku i spomenuti svoje nedavno cijepljenje ako osjete ili primijete bilo što od navedenog:
  • Kratkoća daha
  • Bol u prsima ili želucu
  • Oteklina ili osjet hladnoće u ruci ili nozi
  • Zamućen vid, jaka glavobolja ili glavobolja koja se pogoršava nakon cijepljenja
  • Krvarenje koje ne prestaje
  • Višestruke male modrice, crvenkaste ili ljubičaste mrlje ili krvavi plikovi ispod kože.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Slučajevi tromboze i trombocitopenije, od kojih se neki pojavljuju kao mezenterična venska tromboza, cerebralna venska tromboza/cerebralna venska sinusna tromboza, zabilježeni su kod osoba koje su nedavno primile cjepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca, uglavnom unutar 14 dana nakon cijepljenja. Većina slučajeva odnosila se na ženske osobe mlađe od 55 godina, iako navedeno može odražavati i veću izloženost takvih osoba zbog ciljanja određenih populacija u provođenju cijepljenja u različitim državama članicama EU-a.
 • Broj prijavljenih slučajeva premašuje očekivani, stoga se uzročnost, iako nije potvrđena, ne može isključiti. Međutim, s obzirom na rijetkost slučajeva i poteškoće u utvrđivanju početne incidencije jer sama bolest COVID-19 rezultira hospitalizacijama s tromboembolijskim komplikacijama, bilo kakva povezanost nije sigurna.
 • EMA smatra da je omjer koristi i rizika primjene lijeka i dalje pozitivan te ne postoji povezanost s trombembolijskim poremećajima u cjelini. Međutim, poduzet će se daljnji koraci za ažuriranje sažetka opisa svojstava lijeka i upute o lijeku informacijama o slučajevima DIK-a i CVST-a koji su se dogodili.
 • Zdravstveni radnici se pozivaju da budu na oprezu zbog mogućih slučajeva tromboembolije, DIK-a ili CVST-a koji se mogu dogoditi kod cijepljenih osoba.
 • Osobe koje su primile cjepivo treba upozoriti da hitno zatraže liječničku pomoć zbog simptoma tromboembolije, posebice zbog znakova trombocitopenije i cerebralnih krvnih ugrušaka poput lakih modrica ili krvarenja, te dugotrajne ili jake glavobolje, osobito više od 3 dana nakon primanja cjepiva.

Pismo zdravstvenim radnicima bit će upućeno osobama koje propisuju, izdaju ili primjenjuju cjepivo. Navedeno pismo zdravstvenim radnicima također će biti objavljeno na internetskim stranicama HALMED-a.

Dodatne informacije

PRAC je u svoju ocjenu uključio stručnjake za pitanja poremećaja krvi te je usko surađivao s drugim znanstvenim tijelima, uključujući Regulatornu agenciju za lijekove Ujedinjenog Kraljevstva (MHRA), u kojem je predmetnim cjepivom do sada cijepljeno oko 11 milijuna stanovnika. Ukupno je broj tromboembolijskih događaja zabilježenih nakon cijepljenja bio manji od očekivanog u općoj populaciji. Na temelju navedenog, PRAC je potvrdio da nema povećanja ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka. Međutim, u pacijenata mlađe životne dobi potrebno je dalje istražiti određene zabrinutosti povezane s ovim rijetkim slučajevima.

PRAC-ovi stručnjaci detaljno su razmotrili prijave DIK-a i CVST-a koje su dostavile države članice EU-a, od kojih je devet prijava upućivalo na smrtni ishod. Većinom se radilo o osobama mlađim od 55 godina, a od kojih su većina bile žene. Budući da je riječ o rijetkim događajima, a sama bolest COVID-19 često uzrokuje poremećaje zgrušavanja krvi, teško je procijeniti pozadinsku stopu tih događaja u osoba koje nisu primile cjepivo. Međutim, temeljem podataka dobivenih prije pojave bolesti COVID-19 procijenjeno je da se do 16. ožujka 2021. godine moglo očekivati manje od jedan prijavljeni slučaj DIK-a u osoba mlađih od 50 godina u roku od 14 dana od primjene cjepiva, dok je do navedenog datuma prijavljeno pet slučajeva. Slično tome, u prosjeku se moglo očekivati 1,35 slučajeva CVST-a u spomenutoj dobnoj skupini, dok je do navedenog datuma prijavljeno 12 slučajeva. Sličan disbalans nije bio uočen u starijoj populaciji koja je primila predmetno cjepivo.

Više o lijeku

Cjepivo COVID-19 AstraZeneca namijenjeno je prevenciji bolesti COVID-19 u osoba u dobi od 18 i više godina. Bolest uzrokuje virus SARS-CoV-2. Cjepivo AstraZeneca sastoji se od adenovirusa koji je modificiran tako da sadrži gen za stvaranje proteina šiljka virusa SARS-CoV-2. Predmetni adenovirus se ne može razmnožavati te ne može uzrokovati bolest.

Najčešće nuspojave zabilježene uz primjenu cjepiva bile su blagog do umjerenog karaktera te su prolazile kroz nekoliko dana.

Više o postupku

Ocjena moguće povezanosti između primjene cjepiva COVID-19 Vaccine AstraZeneca i tromboembolijskih slučajeva odvija se po ubrzanom postupku u sklopu procjene sigurnosnog signala. Sigurnosni signal predstavlja informaciju o novoj ili nedovoljno poznatoj nuspojavi koja može biti uzrokovana primjenom lijeka te zahtijeva daljnju analizu.

Ocjenu provodi PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje će po završetku ocjene usvojiti preporuke za minimiziranje rizika i zaštitu zdravlja pacijenata. Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) sada će po ubrzanom postupku procijeniti sve potrebne izmjene u informacijama o lijeku.

Na vrh stranicePovratak