Novosti i edukacije

EMA podiže svijest o kliničkim preporukama kod sumnje na dijagnozu tromboze praćene trombocitopenijom

07.06.2021.

Radna skupina za COVID-19 (engl. EMA Pandemic Task Force, COVID-ETF) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) upućuje zdravstvene radnike u Europskoj uniji da razmotre preporuke donesene od strane stručnih društava prilikom procjene osoba koje pokazuju znakove i simptome tromboze praćene trombocitopenijom (engl. thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) nakon primjene cjepiva Vaxzevria i COVID-19 Vaccine Janssen. U ovom kontekstu, EMA je istaknula smjernicu Međunarodnog društva za trombozu i hemostazu (engl. International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH).

Tromboza praćena trombocitopenijom (TTS) zahtjeva brzu identifikaciju i hitno medicinsko postupanje. Nacionalne i međunarodne preporuke ažuriraju se u skladu s rastućim iskustvom u liječenju TTS-a i tromboze praćene trombocitopenijom koja je uzrokovana heparinom (engl. heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis, HITT), stanjem koje je slično TTS-u.

COVID-ETF je potvrdio da postoje razlike između dostupnih smjernica (koje se uglavnom odnose na ispitivanja i slikovne pretrage koje se primjenjuju u dijagnostici i odabiru liječenja, kao i na opcije liječenja ne-heparinskim antikoagulansima, intravenskim imunoglobulinima i glukokortikoidima). Kako bi se prilikom sumnje na trombozu praćenu trombocitopenijom (TTS) primijenila odgovarajuća medicinska skrb, pogotovo ako nisu dostupne lokalne smjernice, COVID-ETF savjetuje zdravstvenim radnicima da razmotre trenutačne ISTH smjernice o imunološkoj trombotičkoj trombocitopeniji uzrokovanoj cjepivom (engl. vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, VITT), koja je utemeljena na trenutačnoj međunarodnoj suradnji zdravstvenih radnika. S obzirom na to da se medicinska skrb TTS-a kontinuirano razvija, smjernice mogu biti dodatno ažurirane u budućnosti.

Primjeri stručnih društava s preporukama za liječenje

Savjeti COVID-ETF-a doneseni su nakon EMA-ine ocjene tromboze praćene trombocitopenijom (TTS), vrlo rijetke nuspojave do koje može doći nakon primjene cjepiva Vaxzevria i COVID-19 Vaccine Janssen. COVID-ETF je donio zaključke temeljem EMA-ine ocjene sigurnosnog signala, koja je dovela do ažuriranja informacija o lijeku za cjepiva Vaxzevria i COVID-19 Vaccine Janssen. Zdravstveni radnici informirani su putem Pisma zdravstvenim radnicima za cjepivo Vaxzevria koje je dostupno ovdje, odnosno Pisma zdravstvenim radnicima za cjepivo COVID-19 Vaccine Janssen koje je dostupno ovdje o znakovima i simptomima TTS-a nakon primjene navedenih cjepiva protiv bolesti COVID-19, kako bi osobe u kojih nastupi ova nuspojava mogle biti što prije dijagnosticirane i liječene uz primjenu dostupnih smjernica.

EMA prepoznaje i daje podršku opsežnom radu zdravstvenih radnika i stručnih društava, što je nužno u pružanju najbolje medicinske skrbi u osoba u kojih se sumnja na pojavu tromboze praćene trombocitopenijom (TTS) nakon primjene cjepiva Vaxzevria ili COVID-19 Vaccine Janssen.

Na vrh stranicePovratak