Novosti i edukacije

Nova obveza navođenja OIB-a u svim zahtjevima podnesenima HALMED-u

23.12.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava podnositelje zahtjeva da dana 1. siječnja 2022. godine na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 110/21.). Navedenim zakonom je između ostalog propisano da podnesak stranke, odnosno zahtjev, mora sadržavati i osobni identifikacijski broj (OIB) stranke ako joj je dodijeljen, kao i OIB osobe ovlaštene za zastupanje.

U skladu s navedenim, svi zahtjevi podneseni HALMED-u nakon 1. siječnja 2022. godine moraju sadržavati OIB pravne osobe ili fizičke osobe ako se radi o obrtu, kao i OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe.

Povratak