Novosti i edukacije

Novosti sa sjednice CHMP-a iz srpnja 2021. godine

30.07.2021.

Povjerenstvo za humane lijekove (engl. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) je povjerenstvo Europske agencije za lijekove (EMA) zaduženo za pripremu mišljenja o pitanjima vezanima uz lijekove za primjenu u ljudi u Europskoj uniji. CHMP ima ključnu ulogu u odobravanju lijekova putem centraliziranog postupka davanja odobrenja, čime se pacijentima u EU-u omogućuje pristup novim terapijskim opcijama.

CHMP preporučio odobravanje dva nova lijeka

CHMP je na sjednici u srpnju 2021. godine preporučio odobravanje dva nova lijeka.

CHMP je preporučio:

  • davanje odobrenja za lijek Nexviadyme (avalglukozidaza alfa) namijenjen liječenju bolesti nakupljanja glikogena tipa II (Pompeova bolest). Ovom je lijeku tijekom razvoja dodijeljen status lijeka za rijetke i teške bolesti (orphan status).
  • davanje odobrenja za lijek Imatinib Koanaa (imatinib) namijenjen liječenju leukemije i gastrointestinalnih stromalnih tumora. Za ovaj lijek je podnesen hibridni zahtjev za davanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koji se jednim dijelom temelji na rezultatima nekliničkih i kliničkih ispitivanja provedenih s ranije odobrenim referentnim lijekom, dok se drugim dijelom temelji na novim podacima.

Negativno mišljenje za novi lijek

CHMP je usvojio negativno mišljenje o davanju odobrenja za lijek Nouryant (istradefilin). Nouryant je trebao biti namijenjen liječenju odraslih osoba s Parkinsonovom bolešću.

Četiri preporuke za proširenje terapijskih indikacija

Povjerenstvo je preporučilo proširenje indikacija za sljedeće lijekove: Deltyba, Ultomiris, Volibris i Vosevi.

Zaključak arbitražnog postupka

CHMP je podržao zaključke ocjene dokumentacije o lijeku prema kojoj nema dokaza da lijek Zynteglo uzrokuje rak krvi poznat kao akutna mijeloična leukemija (AML).

Zahtjev za ponovno razmatranje negativnog mišljenja CHMP-a za lijek Flynpovi

Podnositelj zahtjeva za davanje odobrenje za lijek Flynpovi (eflornitin/sulindak) zatražio je ponovno razmatranje negativnog mišljenja koje je CHMP usvojio na svojoj sjednici u lipnju 2021. godine. Nakon zaprimanja argumenata na kojima nositelj odobrenja temelji ovaj zahtjev, CHMP će ponovno razmotriti svoje mišljenje i donijeti konačnu preporuku.

Povlačenje zahtjeva

Nositelj odobrenja povukao je zahtjev za proširenje primjene lijeka Tecentriq (atezolizumab) na liječenje ranog ili lokalno uznapredovalog trostruko negativnog raka dojke.

Više o sjednici CHMP-a održanoj u srpnju 2021. godine možete pročitati na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Više informacija o CHMP-u i do sada održanim sjednicama dostupno je ovdje.

Na vrh stranicePovratak