Novosti i edukacije

Objavljeno novo izdanje Priručnika za korisnike Hrvatske farmakopeje

15.10.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je drugo izdanje Priručnika za korisnike Hrvatske farmakopeje.

Drugo izdanje predmetnog Priručnika sadrži prošireno poglavlje Pristup Hrvatskoj farmakopeji u kojem su detaljno opisani i ilustrirani pojedini koraci registracije, preuzimanja i prijave u aplikaciju, jednako kao i moguće teškoće uočene prilikom korištenja aplikacije.

Predmetni Priručnik dostupan je na internetskim stranicama HALMED-a u rubrici Hrvatska farmakopeja, odnosno ovdje.

Povratak