Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks), filmom obložene tablete, vezano uz sindrom lize tumora u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom

10.06.2021.

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europ skom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o zanovljenim preporukama za lijek Venclyxto (venetoklaks), u farmaceutskom obliku filmom obložene tablete, vezano uz sindrom lize tumora (engl. Tumor Lysis Syndrome, TLS) u bolesnika s kroničnom limfocitnom leukemijom (KLL).

Sažetak

  • Fatalni ishodi povezani sa sindromom lize tumora (engl. Tumor Lysis Syndrome, TLS) opaženi su i u bolesnika koji su primali najniže doze venetoklaksa primijenjene u rasporedu titracije doze.
  • TLS je poznati rizik primjene lijeka venetoklaks.
  • Svi bolesnici se trebaju striktno pridržavati titracija doze i mjera minimizacije rizika od nastanka TLS-a kako je navedeno u sažetku opisa svojstava lijeka.
  • Liječnicima hematolozima će biti dostavljene Kartice za bolesnike kako bi ih mogli uručiti svakom bolesniku kojem je lijek propisan.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak