Novosti i edukacije

Pokrenuta javnozdravstvena kampanja Imaš znanje, budi primjer!

26.01.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) podržala je javnozdravstvenu kampanju "Imaš znanje, budi primjer!" koju je pokrenulo osam zdravstvenih komora, a čiji cilj je dodatno informirati zdravstvene djelatnike o važnosti i svim aspektima cijepljenja protiv virusa SARS-CoV-2.

Nositelji ove kampanje su Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska komora psihologa, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora. Kampanja je započela provođenjem ankete među članovima komora o stavovima o cijepljenju. Javnozdravstvena kampanja će trajati četiri mjeseca i pratiti proces cijepljenja zdravstvenih radnika. Logo kampanje je protutijelo imunoglobulin G (IgG) kao simbol imunološkog odgovora protiv virusa SARS-CoV-2.

Informacije vezane uz cjepiva protiv bolesti COVID-19 i cijepljenje, kao i aktivnosti koje se provode u sklopu kampanje, dostupne su na internetskoj stranici Budiprimjer.hr.

Kampanja će uključivati komunikaciju i objave na društvenim mrežama zdravstvenih komora (Facebook, Twitter, YouTube), edukativne videozapise, webinare za zdravstvene djelatnike, blogove stručnjaka različitih profila u zdravstvu, pružanje odgovora na pitanja o cijepljenju, medijske objave te tekstove u komorskim glasilima, kao i plakate u zdravstvenim ustanovama.

Podržavatelji i zagovaratelji kampanje su državne, javne i obrazovne institucije, udruženja zdravstvenih radnika te hrvatski i svjetski stručnjaci i znanstvenici. Popis podržavatelja i zagovaratelja dostupan je ovdje.

Download centar...

Fotogalerija

Pokrenuta javnozdravstvena kampanja Imaš znanje, budi primjer!
Povratak