Novosti i edukacije

Predstavnica HALMED-a izabrana za predsjednicu Odbora stručnjaka za razvrstavanje lijekova s obzirom na izdavanje Vijeća Europe (CD-P-PH/PHO)

29.11.2021.

Predstavnica Odsjeka za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Darija Kolarić, mag. pharm., univ. mag. pharm., izabrana je za predsjednicu Odbora stručnjaka za razvrstavanje lijekova s obzirom na izdavanje Vijeća Europe (engl. Committee of Experts on the classification of medicines as regards their supply, Council of Europe, CD-P-PH/PHO) za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine. Za dopredsjednika CD-P-PH/PHO-a izabran je Marcello Chiavoni iz Italije.

71. sastanak CD-P-PH/PHO-a održan je u organizaciji Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) virtualnim putem od 27. do 28. listopada 2021. godine.

CD-P-PH/PHO daje preporuke za ujednačavanje načina izdavanja lijekova u svim zemljama članicama Vijeća Europe putem dijaloga i konsenzusa svih država članica Vijeća Europe. Na temelju važećeg zakonodavstva, CD-P-PH/PHO koristi znanstveni pristup kako bi postavio ujednačene kriterije za razvrstavanje lijekova koji će promicati sigurnost pacijenata i širu dostupnost lijekova za društvo.

Povratak