Novosti i edukacije

Zdravstvene komore objavile proglas u sklopu javnozdravstvene kampanje „Imaš znanje, budi primjer!“

16.03.2021.

Devet zdravstvenih komora uputilo je proglas "Imaš znanje, budi primjer! Cijepi se!" svim zdravstvenim djelatnicima u sklopu istoimene javnozdravstvene kampanje. U proglasu se poziva sve zdravstvene radnike koji to još nisu učinili da se cijepe protiv virusa SARS-CoV-2. Naglašeno je da sva odobrena cjepiva u Europskoj uniji sprečavaju teške oblike bolesti COVID-19 te štite od moguće hospitalizacije i smrti. U svijetu je od bolesti COVID-19 do sada umrlo više od 17.000 zdravstvenih djelatnika, a zdravi zdravstveni radnici preduvjet su uspjeha u borbi protiv pandemije.

Navedeni proglas zdravstvenih komora dostupan je ovdje.

Javnozdravstvenu kampanju "Imaš znanje, budi primjer!" uz podršku HALMED-a i niza drugih institucija i udruženja zdravstvenih radnika provodi devet zdravstvenih komora; Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora primalja, Hrvatska psihološka komora, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska ljekarnička komora.

Povratak