Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima srčane provodljivosti vezanima uz donepezil

23.03.2022.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o poremećajima srčane provodljivosti, uključujući produljenje QT intervala i Torsade de Pointes, vezanima uz donepezil.

Sažetak

  • Nakon stavljanja lijekova u promet zabilježeni su slučajevi produljenja QTc intervala i Torsade de Pointes povezani s primjenom donepezila.
  • Savjetuje se oprez kod sljedećih kategorija bolesnika:

    • u bolesnika s produljenjem QTc intervala u osobnoj ili obiteljskoj anamnezi
    • u bolesnika liječenih lijekovima koji utječu na QTc interval
    • u bolesnika s otprije postojećom značajnom bolešću srca (npr. nekompenzirano zatajenje srca, nedavni infarkt miokarda, bradiaritmije) ili poremećajima elektrolita (hipokalijemija, hipomagnezijemija).
  • Može biti potrebno kliničko praćenje bolesnika (EKG).
  • Informacije o lijeku nadopunjene su tako da sadrže podatke o sljedećim nuspojavama: polimorfna ventrikularna tahikardija, uključujući Torsade de Pointes i produljen QT interval na elektrokardiogramu.

Više o lijekovima

Donepezil je selektivni reverzibilni inhibitor acetilkolinesteraze koji se koristi za simptomatsko liječenje blage do umjereno teške Alzheimerove demencije.

U Republici Hrvatskoj odobrenje za stavljanje u promet imaju sljedeći lijekovi s djelatnim tvari donepezil::

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak