Novosti i edukacije

HALMED uputio zahvalnice zdravstvenim radnicima koji su u 2022. godini uputili najviše prijava sumnji na nuspojave

09.06.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je kao regulatorno tijelo koje zaprima, obrađuje i vodi prijave sumnji na nuspojave lijekova uputila zahvalnice zdravstvenim radnicima za najveći broj upućenih prijava sumnji na nuspojave lijekova u 2022. godini.

Prijave sumnji na nuspojave lijekova iznimno su važne u farmakovigilanciji kao skupu aktivnosti vezanih uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i postupanje u slučaju nuspojava te novih saznanja o škodljivosti primjene lijekova. Predmetne prijave omogućuju prikupljanje dodatnih podataka o poznatim nuspojavama i otkrivanje nuspojava koje nisu poznate od ranije. Prijavljivanjem sumnji na nuspojave lijekova izravno se pridonosi unaprjeđenju sigurnosti primjene lijekova.

HALMED je uputio zahvalnice sljedećim zdravstvenim radnicima*, navedenima abecednim redoslijedom, koji su u 2022. godini prijavili najviše sumnji na nuspojave lijekova:

  • Branka Horvat
  • Martina Kranjec Šakić
  • Iva Mucalo
  • Antonija Penić
  • Ivan Strinić.

HALMED ovim putem također zahvaljuje svim zdravstvenim radnicima, kao i pacijentima koji su uputili prijavu sumnje na nuspojavu lijeka.

Sve prijave koje HALMED zaprimi od zdravstvenih radnika, pacijenata i nositelja odobrenja smatraju se sumnjama na nuspojavu lijeka i koriste se za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila lijeka. O svim novim saznanjima vezanima uz sigurnost primjene lijekova HALMED obavještava javnost putem pojedinačnih obavijesti, kao i putem godišnjih izvješća o nuspojavama, čime se osiguravaju informacije potrebne za sigurnu primjenu, odnosno najbolje djelovanje lijeka uz maksimalnu kvalitetu života pacijenta. Podaci o zaprimljenim prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 dodatno se objavljuju i redovito ažuriraju na internetskim stranicama HALMED-a, odnosno ovdje.


* Zahvalnice je dobilo ukupno osmero zdravstvenih radnika, pri čemu su u obavijesti navedena imena i prezimena zdravstvenih radnika od kojih je zaprimljena privola za objavu.

Povratak