Novosti i edukacije

Izmjena ATK šifri i posljedično ažuriranje sažetaka opisa svojstava lijeka

24.10.2023.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) revidirala je u 2022. i 2023. godini određeni broj ATK šifri za djelatne tvari. Popis predmetnih šifri za period od 2005. do 2023. godine dostupan je putem internetskih stranica SZO-a, odnosno ovdje.

Radi uvođenja nove ATK šifre u tekst sažetka opisa svojstava lijeka (SmPC), nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezni su za lijekove koji sadrže predmetne djelatne tvari prijaviti izmjenu Tip IA-A.6 kako je navedeno u Smjernici o klasifikaciji izmjena.

Povratak