Novosti i edukacije

Objavljena Uputa za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka

12.04.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava podnositelje zahtjeva/nositelje odobrenja za paralelni uvoz lijeka u Republici Hrvatskoj da je objavljena Uputa za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka.

Uputa je objavljena s ciljem da podnositeljima zahtjeva/nositeljima odobrenja olakša izradu što kvalitetnijih informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka. HALMED stoga potiče podnositelje zahtjeva/nositelje odobrenja na korištenje predmetne upute, kao i na to da svoje komentare i prijedloge za poboljšanje pošalju na e-mail adresu nacionalni_QRD@halmed.hr.

Uputa i predložak za izradu informacija o lijeku paralelno uvezenog lijeka dostupni su ovdje.

Povratak