Novosti i edukacije

Objavljena ažurirana uputa i nova verzija Obrasca za prijavu stavljanja lijeka u promet

08.09.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj da je na internetskim stranicama HALMED-a ažurirana uputa o prijavi stavljanja lijeka u promet, pri čemu je definicija stavljanja lijeka u promet (placing on the market, actual marketing) usklađena s navedenom u 1. poglavlju (odjeljak 2.4.2) volumena 2A Uputa za podnositelje zahtjeva (The Rules governing Medicinal Products in the European Union, Notice to Applicants).

Također je objavljena nova verzija Obrasca prijave o stavljanju lijeka u promet iz rujna 2023. godine u kojoj je potrebno opisati pakiranje lijeka stavljeno u promet te navesti broj odobrenja pakiranja.

Ako je primjenjivo, jednim obrascem moguće je prijaviti stavljanje u promet više odobrenih pakiranja istoga lijeka.

Naknadno stavljanje u promet ostalih odobrenih pakiranja lijeka također je potrebno prijaviti koristeći predmetni obrazac, budući da su podaci o statusu pojedinog pakiranja lijeka u prometu potrebni u svrhu integriranja u jedinstveni informatički sustav za upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini, odnosno u bazu eLijekovi.

Novu verziju Obrasca prijave o stavljanju lijeka u promet potrebno je koristiti počevši od 15. rujna 2023. godine.

Povratak