Novosti i edukacije

Posjet delegacije Agencije za lijekove i medicinske proizvode Kosova

07.04.2023.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) primila je dana 4. travnja 2023. godine u Zagrebu delegaciju Agencije za lijekove i medicinske proizvode Kosova (AKM), predvođenu v.d. direktorom Agencije, gospodinom Sejdëom Tolajem, na čiju je inicijativu posjet dogovoren.

Tom prigodom ravnatelj HALMED-a prof. Siniša Tomić upoznao je delegaciju Republike Kosovo s radom HALMED-a, a djelatnice HALMED-a Rajka Truban Žulj, Maja Lovrek Romčević, Adrijana Ilić Martinac, Martina Bencetić Marjanović, Tončica Vukman Kordić i Goranka Marušić Kontent dodatno su upoznale gostujuću delegaciju sa zakonodavnim rješenjima u postupcima davanja odobrenja za lijekove u Republici Hrvatskoj, regulatornim postupcima na području medicinskih proizvoda, u inspekcijskom nadzoru te u radu HALMED-ova Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova. Jednako tako, pružen je pregled važećeg hrvatskog zakonodavstva na području lijekova i medicinskih proizvoda, kao i zakonodavstva koje je bilo na snazi prije pristupanja RH Europskoj uniji.

U sklopu posjeta delegacija Republike Kosovo posjetila je i HALMED-ov Službeni laboratorij za provjeru lijekova - OMCL.

Ovaj posjet nastavak je suradnje između dviju agencija temeljem "Protokola o suradnji na području lijekova i medicinskih proizvoda" s ciljem jačanja suradnje dviju agencija kroz razmjenu informacija o zakonodavnom okviru EU-a, stavljanju u promet lijekova i medicinskih proizvoda, provjeri kakvoće lijekova, inspekcijskim aktivnostima, farmakovigilanciji lijekova i vigilanciji medicinskih proizvoda.

Fotogalerija

Posjet delegacije Agencije za lijekove i medicinske proizvode Kosova
Povratak