Novosti i edukacije

Javni poziv za prijavu za donaciju imovine Agencije za lijekove i medicinske proizvode

13.06.2024.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) poziva zainteresirane na prijavu za donaciju rashodovane dugotrajne materijalne imovine Agencije. Rashodovana imovina Agencije donira se u svrhu razvoja i promicanja zaštite zdravlja, znanosti i obrazovanja. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti isključivo ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ustanove u djelatnosti znanosti i obrazovanja te ustanove čije su aktivnosti usmjerene na provedbu različitih obrazovnih i edukacijskih aktivnosti iz područja zaštite zdravlja.

Ustanova koja se prijavljuje na ovaj javni poziv mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upisana je u sudski registar
  • statutom ima određeno područje djelovanja kojim se promiču uvjerenja i ciljevi iz područja zaštite zdravlja, obrazovanja i znanosti
  • ima ispunjene obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih javnih davanja

Prijava za donaciju mora sadržavati:

  1. popunjeni obrazac za donaciju imovine Agencije
  2. dokaz o upisu u sudski registar podnositelja prijave
  3. presliku statuta podnositelja prijave
  4. dokaz da je podnositelj prijave ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Rok za dostavu prijava je 24. lipnja 2024. godine do 12 sati. Imovinu koja je predmet donacije moguće je fizički pogledati, uz prethodnu najavu, 19. lipnja 2024. godine u vremenu od 10 do 14 sati.

Prijave se zaprimaju na adresu elektroničke pošte halmed@halmed.hr ili u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,Zahtjev za dodjelu donacije - ne otvaraj", na adresu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb.

Dodatne informacije o javnom pozivu, uključujući popis imovine za donaciju, dostupni su ovdje, dok je obrazac prijave dostupan ovdje.

Povratak