Novosti i edukacije

Od 1. srpnja 2024. godine stupaju na snagu izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a

24.06.2024.

Na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljene su izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a u području lijekova i medicinskih proizvoda koje stupaju na snagu dana 1. srpnja 2024. godine.

Predmetne izmjene i dopune Cjenika primjenjivat će se za sve usluge u području lijekova i medicinskih proizvoda koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma njihova stupanja na snagu bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Cijene usluga HALMED-a u području veterinarsko-medicinskih proizvoda ostaju nepromijenjene.

Izmjene i dopune Cjenika usluga HALMED-a u području lijekova i medicinskih proizvoda objavljene su u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Povratak