Novosti i edukacije

Od 9. ožujka 2024. godine stupa na snagu novi Cjenik usluga HALMED-a

04.03.2024.

Na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljen je novi Cjenik usluga HALMED-a u području lijekova i medicinskih proizvoda koji stupa na snagu dana 9. ožujka 2024. godine.

Cjenik će se primjenjivati za sve usluge u području lijekova i medicinskih proizvoda koje HALMED izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovog Cjenika bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Cijene usluga HALMED-a u području veterinarsko-medicinskih proizvoda ostaju nepromijenjene.

Novi Cjenik usluga HALMED-a u području lijekova i medicinskih proizvoda objavljen je u rubrici Cjenik usluga HALMED-a, odnosno ovdje.

Povratak