Novosti i edukacije

Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2007. do 2012. godine

Statistički prikaz potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2012. godine.

Podaci za obradu temelje se na podacima godišnjih izvješća o prometu lijekova dostavljenih HALMED-u iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.).

Ovaj pilot projekt HALMED-a prva je publikacija u Republici Hrvatskoj koja sadrži komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja, a koje može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

U svrhu potpunog usklađivanja budućih publikacija s potrebama korisnika, pozivamo Vas da nam svoje komentare, sugestije i eventualne prijedloge poboljšanja šaljete na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr.

Preuzmite publikaciju (.pdf)

Povratak