Novosti i edukacije

Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2009. do 2013. godine

Statistički prikaz potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2009. do 2013. godine.

Podaci za obradu temelje se na podacima godišnjih izvješća o prometu lijekova dostavljenih HALMED-u iz javnih i bolničkih ljekarni te specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

HALMED jednom godišnje izdaje brošuru koja prati i uspoređuje potrošnju lijekova u posljednjih pet godina. Tu praksu HALMED je započeo 2014. godine kada je objavio prvu publikaciju u Republici Hrvatskoj koja sadrži komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja. Navedene publikacije mogu služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

U svrhu potpunog usklađivanja budućih publikacija s potrebama korisnika, pozivamo Vas da nam svoje komentare, sugestije i eventualne prijedloge za poboljšanja šaljete na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr.

Preuzmite publikaciju (.pdf)

Povratak