Medicinal Products

Topamax 100 mg filmom obložene tablete

Name Topamax 100 mg filmom obložene tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-839682871
Active Substance topiramat
Composition 1 Topamax 100 mg filmom obložena tableta sadržava 100 mg topiramata
Pharmaceutical Form filmom obložena tableta
Packaging [MA Number for Packaging] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-839682871-01]
Manufacturer Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgija
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo San Michele, Latina, Italija
Lusomedicamenta-Sociedade Tecnica Farmaceutica, SA, Barcarena, Portugal
Marketing Authorisation Holder Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, Zagreb, Hrvatska
Marketing Authorisation Date 21.11.2015
MA Period of Validity unlimited
Classification Number UP/I-530-09/14-02/489
Registration Number 381-12-01/30-15-06
Prescription na recept
Type of prescription ponovljivi recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code N03AX11
Medicinal product marketed in the Croatia Da
SmPC download
PL download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Educational materials
for patients / caregivers
Vodič za bolesnicu, verzija 1

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 28. ožujka 2024. godine donijela Rješenje o izmjeni odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

Uvjet 1:

Kako bi se ocijenila učinkovitost provedenih mjera minimizacije rizika s posebnim naglaskom na sprječavanju trudnoće i dodatnom opisu obrazaca propisivanja topiramata u ciljnim populacijama radi sprječavanja trudnoće, nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka iz točke 1. izreke ovog rješenja obvezan je provesti i dostaviti rezultate ispitivanja potrošnje lijeka na sljedeći način:

 - podnijeti PRAC-u protokol u skladu s člankom 107.n stavkom 1. Direktive 2001/83/EZ u roku od šest mjeseci od dana donošenja stajališta CMDh-a.

- podnijeti EMA-i/PRAC-u privremena izvješća svaka 24 mjeseca nakon potvrde protokola ispitivanja.

- podnijeti EMA-i/PRAC-u završno izvješće o ispitivanju u roku od 48 mjeseci nakon potvrde protokola ispitivanja.

 Uvjet 2:

Kako bi se procijenila informiranost zdravstvenih radnika i bolesnika o rizicima od primjene topiramata tijekom trudnoće i mjerama za sprječavanje trudnoće, kao i provjerio primitak/upotreba edukacijskih materijala, nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka iz točke 1. izreke ovog rješenja obvezan je provesti i dostaviti rezultate ankete. Dio ankete koji se provodi među zdravstvenim radnicima treba obuhvaćati i ponašanje u pogledu tih rizika, a mjere za sprječavanje trudnoće trebaju obuhvaćati primitak/upotrebu pisma zdravstvenim radnicima. Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka iz točke 1. izreke ovog rješenja obvezan je ispuniti uvjet na sljedeći način:

- podnijeti PRAC-u protokol u skladu s člankom 107.n stavkom 1. Direktive 2001/83/EZ u roku od šest mjeseci od dana donošenja stajališta CMDh-a.

- podnijeti EMA-i/PRAC-u završno izvješće o ispitivanju u roku od 12 mjeseci nakon potvrde protokola ispitivanja.

 Uvjet 3:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka iz točke 1. izreke ovog rješenja obvezan je ažurirati svoj plan upravljanja rizicima ili donijeti novi plan te ga dostaviti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode u roku od šest mjeseci od dana donošenja stajališta CMDh-a.

Plan upravljanja rizicima treba obuhvaćati:

- velike urođene malformacije kao važan utvrđeni rizik i neurološke razvojne poremećaje kao važan potencijalni rizik za sve lijekove koji sadrže topiramat

- prethodno navedeno ispitivanje potrošnje lijeka i anketu za lijekove koji sadrže topiramat kao monokomponentu

- dodatne mjere minimizacije rizika za sve lijekove koji sadrže topiramat u obliku:

  • vodiča za zdravstvene radnike, uključujući obrazac za podizanje svijesti o rizicima
  •  vodiča za bolesnike.

 Uvjet 4:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obavezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Topamax 100 mg filmom obložene tablete (topiramat) dužan osigurati paket informacija koji sadrži vodič za zdravstvene radnike i vodič za bolesnice. Sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala nositelj odobrenja obavezan je usuglasiti s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Direct Healthcare Professional Communication

Name Date Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima za sprječavanje izlaganja tijekom trudnoće lijekovima koji sadrže topiramat 02.11.2023 Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Back