Medicinal Products

Xaboplax 20 mg filmom obložene tablete

Name Xaboplax 20 mg filmom obložene tablete
Marketing Authorisation Number HR-H-504996316
Active Substance rivaroksaban
Composition svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg rivaroksabana
Pharmaceutical Form Filmom obložena tableta
Manufacturer Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., Larisa, Grčka
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
PharOS MT Ltd, Birzebbugia, Malta
Marketing Authorisation Holder Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Marketing Authorisation Date 29.09.2023
MA Period of Validity 29.09.2028
Classification Number UP/I-530-09/23-01/113
Registration Number 381-12-01/70-23-04
Prescription na recept
Type of prescription ponovljivi recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code B01AF01
SmPC download
PL download
Public Assessment Report download
Summary of risk management plan download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Educational materials
for patients / caregivers
Kartica s upozorenjima za bolesnika Xaboplax

Note

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 29. rujna 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Xaboplax 20 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine sažetak opisa svojstava lijeka, upute za propisivača i kartica s upozorenjima za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Packaging

Back