Lijekovi

Alofisel

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Alofisel
Djelatna tvar darvadstrocel
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AX08
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič o potencijalnoj mikrobiološkoj kontaminaciji, verzija 2
Vodič za kirurge, verzija 2
Vodič za ljekarnike, verzija 2
Alofisel video, verzija 2
Povratak