Lijekovi

Hrvatska farmakopeja

Potpisivanjem Konvencije o izradi Europske farmakopeje, donesene 22. srpnja 1964. godine u Strasbourgu, Republika Hrvatska se 14. rujna 1994. godine obvezala da će prihvatiti i primjenjivati sve norme za lijekove koje se objavljuju u Europskoj farmakopeji (Ph. Eur.). Izdavanjem Hrvatske farmakopeje (HRF) stoga se ispunjavaju preuzete obveze koje proizlaze iz Konvencije o izradi Europske farmakopeje te se implementira Europska farmakopeja u Republici Hrvatskoj. Ova je obveza Republike Hrvatske regulirana najprije Zakonom o lijekovima i medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 124/97., 53/01.; Narodne novine, br. 121/03., 177/04.), a potom Zakonom o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09., 124/11.; (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.).

Svako izdanje Hrvatske farmakopeje provodi zahtjeve jednog izdanja Europske farmakopeje. Tako npr. izdanje Hrvatske farmakopeje 3.0 provodi zahtjeve osmog izdanja Europske farmakopeje, odnosno norme koje su objavljene u osnovnom svesku osmog izdanja Europske farmakopeje te će biti nadopunjavano odgovarajućim dodacima (8.1 - 8.8).

Prema novom Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.; čl. 212., st. 9. i 10.), Hrvatsku farmakopeju izrađuje i izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). U cilju što bolje suradnje s korisnicima farmakopeje HALMED je osnovao Povjerenstvo za farmakopeju.

Kako bi se omogućio što širi pristup farmakopeji i pojednostavilo njeno korištenje te osiguralo redovito ažuriranje, od drugog izdanja nacionalna farmakopeja priprema se isključivo u elektroničkom (on-line) obliku.

Kako bi se korisnici upoznali s izgledom i načinom pretraživanja Hrvatske farmakopeje, moguće je pristupiti demo verziji jedne od monografija farmakopeje s poveznicama na odgovarajuće tekstove. Demo verzija dostupna je ovdje.

Na lijevoj je strani ekrana popis prevedenih tekstova Europske farmakopeje (podebljani naslovi prevedeni su u cijelosti, a ostali djelomice). Naslovi svih tekstova i monografija uključenih u važeće izdanje Europske farmakopeje uvršteni su u posebne dvojezične odnosno trojezične tablice s poveznicama na prevedene tekstove.

Odabirom naslova na lijevoj strani ekrana, na desnoj se strani otvara odabrani tekst. Klikom na označenu poveznicu u tekstu, otvara se odgovarajući reagens, metoda ili drugi povezani tekst. Pretraživanje je moguće i klasičnim načinom (CTRL + F), pomoću tražene riječi. U demo verziji na lijevoj strani ekrana za pretraživanje su aktivni samo naslovi izravno vezani uz danu monografiju.

Godišnju licencu za korištenje cjelovitog izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i za tri godišnja dodatka, izdaje HALMED. Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku će biti omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik će zaprimiti e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, dostupne verzije dostupne su za pretraživanje klikom na izbornik u zaglavlju. Otvaranje je podešeno na važeće izdanje farmakopeje.

U slučaju tehničkih poteškoća možete se obratiti na adresu podrska@halmed.hr, a za sva stručna pitanja molimo da kontaktirate mr. sc. Planinku Jakšić na adresu planinka.jaksic@halmed.hr.

Na vrh stranice