Lijekovi

Vaxzevria, cjepivo protiv COVID-19 (ChAdOx1-S[rekombinantni])

Naziv lijeka Vaxzevria, cjepivo protiv COVID-19 (ChAdOx1-S[rekombinantni])
Raniji naziv COVID-19 Vaccine AstraZeneca
Djelatna tvar adenovirus čimpanze koji kodira glikoprotein šiljka virusa SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)

Način izdavanja na recept
Način propisivanja neponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J07BX03
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/covid-19-vaccine-astrazeneca

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Napomena

Sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku za predmetno cjepivo mogu se izravno preuzeti ovdje (u slučaju da poveznica ne funkcionira, potrebno je pratiti gore navedene upute za pristup dokumentima).

Pregled informacija o cjepivu u obliku pitanja i odgovora na hrvatskom jeziku dostupan je ovdje.

bazi lijekova Europske agencije za lijekove, odnosno ovdje, uz sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku dostupni su i drugi dokumenti te detaljne informacije o cjepivu, uključujući Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku, sažetak ocjene dokumentacije o cjepivu koju je provelo Povjerenstvo za humane lijekove EMA-e, cjeloviti Plan upravljanja rizicima za predmetno cjepivo te mjesečna izvješća o sigurnosti cjepiva.

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije (uključujući imunosnu trombocitopeniju) sa ili bez krvarenja kod primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 13.10.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) u osoba koje su prethodno imale sindrom kapilarnog curenja 23.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom - 2.6.2021. 02.06.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti primjene cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i pojave tromboze u kombinaciji s trombocitopenijom 14.04.2021. AstraZeneca AB
Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od trombocitopenije i poremećaja zgrušavanja krvi za cjepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 24.03.2021. AstraZeneca AB
Povratak