Lijekovi

COVID-19 Vaccine Moderna

Naziv lijeka COVID-19 Vaccine Moderna
Djelatna tvar jednolančana glasnička RNA (mRNA) s kapom na 5’‑kraju, koja kodira protein šiljka (S) virusa SARS-CoV-2, dobivena pomoću in vitro transkripcije iz odgovarajućih predložaka DNA, bez korištenja stanica
ATK J07BX03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Napomena

 

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). 

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna ovdje.

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku dostupne su u registru lijekova Europske komisije, odnosno ovdje.

bazi lijekova Europske agencije za lijekove, odnosno ovdje, dostupni su sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku te drugi dokumenti i detaljne informacije o cjepivu, uključujući Europsko javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku, sažetak ocjene dokumentacije o cjepivu koju je provelo Povjerenstvo za humane lijekove EMA-e te cjeloviti Plan upravljanja rizicima za predmetno cjepivo.

Povratak