Lijekovi

Erlotinib Actavis 25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Actavis 25 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-382619837
Djelatna tvar erlotinibklorid
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-382619837-01]
Proizvođač S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Bukurešt, Rumunjska
Nositelj odobrenja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, Hafnarfjordur, Island
Datum rješenja 12.05.2017.
Rok rješenja 12.05.2022.
Klasa UP/I-530-09/15-01/213
Urbroj 381-12-01/70-17-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01EB02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Povratak