Lijekovi

Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-787566877
Djelatna tvar erlotinibum
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg erlotiniba (u obliku erlotinibklorida)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-787566877-01]
30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-787566877-02]
Proizvođač Teva Gyogyszergyar Zrt., Debrecen, Mađarska
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Merckle GmbH, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg, Njemačka
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva UK Ltd., Eastbourne, East Sussex, Ujedinjeno Kraljevstvo
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 13.01.2017.
Rok rješenja 13.01.2022.
Datum ukidanja rješenja 18.02.2021.*
Klasa UP/I-530-09/15-01/200
Urbroj 381-12-01/30-17-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XE03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak