Lijekovi

Esmya

Naziv lijeka Esmya
Djelatna tvar ulipristalacetat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK G03XB02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za patologe, verzija 3
Vodič za liječnike za pravilno propisivanje i sigurnu primjenu lijeka, verzija 3
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za pacijentice kolovoz 2018

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/esmya

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC)Sažetak opisa svojstava lijeka jest stručna informacija o lijeku odobrena u postupku davanja odobrenja i namijenjena je zdravstvenim radnicima. Koristi se i kao izvor podataka za izradu upute o lijeku za krajnjega korisnika i označivanje lijeka., označivanje i uputa o lijeku (PL)Uputa o lijeku jest informacija dana u pisanom obliku, koja sadrži podatke za korisnike, a priložena je lijeku te mora biti usklađena s podacima u sažetku opisa svojstava lijeka. za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije za lijek Esmya (ulipristalacetat) za liječenje fibroida maternice zbog rizika od teškog oštećenja jetre 27.01.2021. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju primjene ulipristalacetata jačine 5 mg za liječenje simptoma fibroida maternice tijekom postupka ocjene rizika od oštećenja funkcije jetre 24.03.2020. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o restrikciji indikacije, uvođenju nove kontraindikacije i potrebi praćenja jetrene funkcije za lijek Esmya (ulipristalacetat) 06.08.2018. Gedeon Richter Plc.
Pismo zdravstvenim radnicima o ograničenju uporabe lijeka Esmya (ulipristalacetat) 22.02.2018. Gedeon Richter Plc.
Povratak