Lijekovi

Inzolfi 0,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Inzolfi 0,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-552241724
Djelatna tvar fingolimodklorid
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 0,5 mg fingolimoda (u obliku fingolimodklorida)
Farmaceutski oblik Kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-552241724-01]
28 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-552241724-02]
98 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-552241724-03]
84 (3 pakiranja sa po 28 kapsula u kutiji) kapsule u, kutiji  [HR-H-552241724-04]
7 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-552241724-05]
7 kapsula u blisteru u ovitku, u kutiji  [HR-H-552241724-06]
28 kapsula u blisteru u ovitku, u kutiji  [HR-H-552241724-07]
98 kapsula u blisteru u ovitku, u kutiji  [HR-H-552241724-08]
84 (3 pakiranja sa po 28 kapsula u ovitku, u kutiji) kapsule, u kutiji  [HR-H-552241724-09]
Proizvođač Novartis Pharma GmbH, Nürnberg, Njemačka
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 24.06.2021.
Rok rješenja 24.06.2026.
Datum ukidanja rješenja 31.08.2023.*
Klasa UP/I-530-09/19-01/100
Urbroj 381-12-01/70-21-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AA27
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za zdravstvene radnike, verzija 5
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 5
Vodič za roditelje skrbnike, verzija 3
Kartica za bolesnice s podsjetnikom o trudnoći, verzija 1

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Povratak