Lijekovi

Lenalidomid Aristo 20 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Aristo 20 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-049943586
Djelatna tvar lenalidomid
Sastav jedna kapsula sadrži 20 mg lenalidomida
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 21 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-049943586-01]
21 kapsula u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-049943586-02]
7 kapsula u blisteru, u kutiji  [HR-H-049943586-03]
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Aristo Pharma GmbH, Berlin, Njemačka
Nositelj odobrenja Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Strasse 8-10, Berlin, Njemačka
Datum rješenja 09.09.2020.
Rok rješenja 09.09.2025.
Datum ukidanja rješenja 11.01.2023.*
Klasa UP/I-530-09/19-01/94
Urbroj 381-12-01/70-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lenalidomid

20 mg

kapsula, tvrda

Povratak