Lijekovi

Lenalidomid Aristo 2,5 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Lenalidomid Aristo 2,5 mg tvrde kapsule
Broj odobrenja HR-H-663923924
Djelatna tvar lenalidomid
Sastav jedna kapsula sadrži 2,5 mg lenalidomida
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Proizvođač Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Aristo Pharma GmbH, Berlin, Njemačka
Nositelj odobrenja Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Strasse 8-10, Berlin, Njemačka
Datum rješenja 09.09.2020.
Rok rješenja 09.09.2025.
Datum ukidanja rješenja 11.01.2023.*
Klasa UP/I-530-09/19-01/89
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lenalidomid

2,5 mg

kapsula, tvrda

Povratak